Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 161/2016 z dnia 11.07.2016 r. w sprawie rozłożenia na raty należności za zamieniane nieruchomości w Nowej Wsi.

Zarządzenie nr 161/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 11 lipca 2016 r.

 

w sprawie rozłożenia na raty należności za zamieniane nieruchomości w Nowej Wsi.

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz § 2 zarządzenia nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie   – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie na cztery raty roczne należności za nabywaną w wyniku zamiany  gruntów, działkę nr 58/2 o pow. 0,24 ha, obręb Nowa Wieś.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 11  lipca 2016 r.

Z-up. Burmistrza

/-/ Aleksandra Kruk

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 11020
W tym miesiącu: 224515
Od początku: 22848185
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne