Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 160/2016 z dnia 11.07.2016 r. w sprawie rozłożenia na raty należności za nabywany lokal użytkowy - Międzylesie, Plac Wolności 36/8.

Zarządzenie nr 160/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 11 lipca 2016 r.

 

w sprawie rozłożenia na raty należności za nabywany lokal użytkowy - Międzylesie, Plac Wolności 36/8.

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 123/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 01 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania lub wydzierżawiania lokali użytkowych i garaży stanowiących własność gminy Międzylesie  – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie spłaty należności w czterech rocznych ratach, za nabywany przez najemcę, lokal użytkowy położony w  Międzylesiu przy  Placu  Wolności 36/8 .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 11 lipca 2016 r.

Z -up. Burmistrza

/-/ Aleksandra Kruk

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 386
W tym miesiącu: 217100
Od początku: 18360515
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne