E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 151/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie przeznaczenia działki gruntowej niezabudowanej nr 244/2, obręb Niemojów do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Zarządzenie nr 151/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 16 czerwca 2016 r.

 

w sprawie przeznaczenia działki gruntowej niezabudowanej nr 244/2, obręb Niemojów do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Na podstawie art.25 ust. 1, art. 40 ust. 1pkt. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774.), w zw. z § 9 ust. 1 uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego do dzierżawcy i właściciela działek sąsiednich nieruchomość niezabudowaną nr 244/2 o pow. 0,21 ha, obręb Niemojów.
  2. Załącznik mapowy stanowiący integralną część zarządzenia, oznacza położenie nieruchomości.
  3. Termin trwania umowy ustalam na 5 lat z możliwością przedłużenia na dalszy okres.

§ 2

Ustalam:

  1. termin przetargu na dzień  18.07.2016 r. o godz.10:00.
  2. Cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego brutto w wysokości 21 zł.
  3. wadium w pieniądzu w wysokości 21 zł.
  4. Termin zwrotu wadium do siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

§ 3

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ref. ITiG Ewie Siwek.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

W związku z brakiem ewidencyjnego dojazdu do działki nr 244/2, obręb Niemojów, postanowiono ograniczyć przetarg do dzierżawcy działki gminnej nr 244/1 oraz do właściciela działki nr 93.

Międzylesie, dnia 16 czerwca  2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 546
W tym miesiącu: 59159
Od początku: 24313782
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne