Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 148/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie: darowizny składników majątku ruchomego Gminy na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Starej Techniki Pożarnictwa SKANSEN

Zarządzenie nr  148/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 13 czerwca 2016 roku

 

w sprawie darowizny składników majątku ruchomego Gminy na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Starej Techniki Pożarnictwa SKANSEN.

 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 466) oraz § 19 i 20 Zarządzenia nr 147/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, co następuje:

§ 1

1. Majątek ruchomy:

I. Zestawienie środków trwałych:

  1. Szafa ubraniowa – 1 szt.
  2. Regał na węże – 1 szt.
  3. Motopompa – 1 szt.
  4. Obuwie robocze – 3 szt.
  5. Zatrzaśniki – 3 szt.
  6. Motopompa P03- 1 szt.
  7. Wąż ssawny W 110 – 2 szt.

Wartość księgowa 0,00 zł.

II. Samochód pożarniczy OSP Jaworek, Żuk A15B, nr rejstr. DKL 30HL, rok prod. 1977, nr inwentarzowy 7-74-743/5, wraz z dowodem rejestracyjnym i kluczykami pojazdu, stan licznika  19312 km. Wartość księgowa 0,00 zł.

2. Będący na ewidencji środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie darować na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Starej Techniki Pożarnictwa SKANSEN, Smreczyna 41, 57-530 Międzylesie.

3. Przekazanie o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Czynności związane ze zdaniem – odbiorem należy wykonać w terminie do 30 lipca 2016 r.

§ 2

Przekazujący zobowiązany jest do przygotowania pojazdu o którym mowa w § 1 pkt II oraz do przekazania dokumentów Przewodniczącemu stowarzyszenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenie powierza się do Specjaliście ds. Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia 13 czerwca 2016 r.

                                                                                                          Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4127
W tym miesiącu: 206653
Od początku: 22830323
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne