E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

I ROKOWANIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY DZIAŁKI ZABUDOWANEJ RÓŻANKA 12, 12A, DZ. 125/2 O POW. 0,7771 HA, OBRĘB RÓŻANKA

O G Ł O S Z E N I E   O PIERWSZYCH  ROKOWANIACH

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 13  lipca  2016 r. o godz. 09.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędą się pierwsze rokowania nieograniczone dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób nieruchomości.

1.    Położenie nieruchomości – obręb RÓŻANKA, dz. 125/2 o pow. 0,7771 ha, KW SW1K/00076755/9

 1. Zabudowana nieruchomość gruntowa położona jest w centralnej strefie zabudowy. Działka wyposażona jest w sieć energetyczną, wodną, kanalizacyjną. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry. Dziaka zabudowana jest budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 1068,25 m2 i gospodarczym – kotłownia o pow. uż. 14,75 m2. Budynek wolnostojący, podwpiwiczony. Konstrukcja budynku murowana z kamienia i cegły ceramicznej. Dach konstrukcji drewnianej kryty blachą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
 2. W dniach 6-12 lipca 2016 r. jest możliwość obejrzenia w/w nieruchomości, w sprawie proszę się kontaktować z Ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki tut. Urzędu, tel. 74 8 126 327 wew. 14.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości – 373.000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) brutto.
 4. Terminy przeprowadzonych przetargów: I - 11.04.2016 r., II - 20.05.2016 r.
 5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 6. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: 10MU1- zabudowa mieszkaniowo –usługowa.
 7. Zaliczkę w pieniądzu w wysokości 18.650  zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych),  należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 08 lipca 2016 r.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, zaliczka ulega przepadkowi.

 1. Zgłoszenia udziału w rokowaniach, składa się w zamkniętej kopercie z napisem "Pierwsze rokowania – dz. zabudowana nr 125/2 o pow. 0,7771 ha, obręb Różanka”, którą należy złożyć w pok. nr 17 (drugie piętro) Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, najpóźniej do dnia 08 lipca 2016 r.  do godziny 14.30.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. Imię, nazwisko, i adres , albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.
 1. Otwarcie rokowań nastąpi w dniu 13 lipca 2016 r. o godz. 09:00 w sali nr 14 (drugie piętro) Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, w obecności uczestników rokowań.

Część ustna rokowań, z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części, nastąpi w tym samym dniu o godzinie wskazanej przez Przewodniczącego Komisji.

 1. Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 2. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  09.06.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

PDFzdjęcie 1 - budynek glówny.pdf (203,04KB)

PDFzdjęcie 2 - budynek glówny.pdf (467,83KB)

PDFzdjęcie 3 - budynek glówny.pdf (407,67KB)

PDFzdjęcie - budynek gospodarczy.pdf (253,57KB)

PDFszkic - piwnica cz. 1.pdf (546,36KB)

PDFszkic - piwnica cz. 2.pdf (603,20KB)

PDFszkic - parter.pdf (419,81KB)

PDFszkic - parter cz. 1.pdf (605,72KB)

PDFszkic - parter cz. 2.pdf (503,87KB)

PDFszkic - I piętro.pdf (534,54KB)

PDFszkic - poddasze.pdf (424,13KB)

mapa ewidencyjna.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 847
W tym miesiącu: 6886
Od początku: 24091495
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne