Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Budowa boiska sportowego w Domaszkowie – Etap drugi - Zaplecze

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) - Opublikowane w dniu 07.06.2016 r. Nr 74121 - 2016.

na zadanie:

„Budowa  boiska sportowego w Domaszkowie – Etap drugi - Zaplecze”

Wybór najkorzystniejsze oferty wszyscy.jpeg

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:

treść: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=77303&rok=2016-06-09

ODTZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.odt

ZMIENIONE ZAŁĄCZNIKI

XLSZałącznik nr 8 - Kosztorys ofertowy.xls

PRDZałącznik nr 8 - Kosztorys ofertowy.prd

DOCZałącznik nr 8 - Kosztorys ofertowy.doc

ATHZałącznik nr 8 - kosztorys wyzerowany.ath

ODTZałącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy.odt

*****************************************************

DOCXSIWZ 07.08.2016.docx

PDFSIWZ 07.08.2016.docx.pdf

treść ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=74121&rok=2016-06-07

XLSZałącznik nr 8 - Kosztorys ofertowy.xls

PDFZałącznik nr 11 - Projekt budowlany.pdf

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5578
W tym miesiącu: 185137
Od początku: 20322909
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne