E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Budowa boiska sportowego w Domaszkowie – Etap drugi - Zaplecze

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) - Opublikowane w dniu 07.06.2016 r. Nr 74121 - 2016.

na zadanie:

„Budowa  boiska sportowego w Domaszkowie – Etap drugi - Zaplecze”

Wybór najkorzystniejsze oferty wszyscy.jpeg

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:

treść: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=77303&rok=2016-06-09

ODTZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.odt (105,34KB)

ZMIENIONE ZAŁĄCZNIKI

XLSZałącznik nr 8 - Kosztorys ofertowy.xls (103,00KB)

PRDZałącznik nr 8 - Kosztorys ofertowy.prd (97,14KB)

DOCZałącznik nr 8 - Kosztorys ofertowy.doc (328,00KB)

ATHZałącznik nr 8 - kosztorys wyzerowany.ath (167,24KB)

ODTZałącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy.odt (31,23KB)

*****************************************************

DOCXSIWZ 07.08.2016.docx (780,46KB)

PDFSIWZ 07.08.2016.docx.pdf (4,13MB)

treść ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=74121&rok=2016-06-07

XLSZałącznik nr 8 - Kosztorys ofertowy.xls (105,50KB)

PDFZałącznik nr 11 - Projekt budowlany.pdf (11,22MB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1241
W tym miesiącu: 56867
Od początku: 24247884
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne