E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 141/2016 z dnia 03.06.2016 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 464/1 o pow. 0,3622 ha - obręb Długopole Górne.

Zarządzenie nr 141/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 464/1 o pow. 0,3622 ha - obręb Długopole Górne.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), oraz w wykonaniu uchwały nr XXXVI/194/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 464 o pow. 0,85 ha, obręb Długopole Górne – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 464/1 o pow. 0,3622 ha, położonej w Długopolu Górnym, KW SW1K/00043825/1, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

  1. Ustala się:
    1. termin przetargu na dzień 05.07.2016 r. godz. 1000,
    2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 65.800 zł,
    3. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ewie Siwek.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 03 czerwca 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 306
W tym miesiącu: 31134
Od początku: 24380026
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne