Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 17/2016 z dnia 03 czerwca 2016 r, dot. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowanej nr 60/8 o pow. 0,0287 ha, oraz zabudowanej nr 60/9 o pow. 0,1292 ha, obręb Goworów.

Wykaz nr  17/2016

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Goworów

dz. 60/8 i 60/9

SW1K/00044173/2

2.

Powierzchnia nieruchomości

Dz. 60/8 – 0,0287 ha; dz. 60/9 – 0,1292 ha

3.

Opis nieruchomości

Dz. 60/8 – nie posiada warunków samodzielnej działki budowlanej ze względu na kształt i powierzchnię.

Dz. 60/9 – zabudowana ruinami budynku gospodarczego, ze stanem zużycia technicznego 85 %,

Brak dojazdu do działek.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

8MN22 - tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

           Cena nieruchomości –  28.100 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 30/2, obręb Goworów

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

15.07.2016 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 03.06.2016 r. do dnia 24.06.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10415
W tym miesiącu: 223910
Od początku: 22847580
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne