E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 138/2016 z dnia 01.06.2016 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 773/6 o pow. 0,2492 ha - obręb Domaszków.

Zarządzenie nr 138/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 773/6 o pow. 0,2492 ha - obręb Domaszków.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), oraz w wykonaniu uchwały nr XVI/75/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 773/6 o pow. 0,2492 ha, obręb Domaszków – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 773/6 o pow. 0,2492 ha, położonej w Domaszkowie, KW 65658, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

  1. Ustala się:
    1. termin przetargu na dzień 04.07.2016 r. godz. 1000,
    2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 186.900 zł,
    3. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ewie Siwek.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 01 czerwca 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1592
W tym miesiącu: 41317
Od początku: 24173395
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne