E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY DOT. SPRZEDAŻY DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 773/9 O POW. 0,2492 HA, OBRĘB DOMASZKÓW

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 04 lipca 2016 r. o godz. 10.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

 

1.      Położenie nieruchomości – obręb DOMASZKÓW, dz. 773/6 o pow. 0,2492 ha, KW 65658

 

  1. Działka położona w centralnej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie skrzyżowania i ronda lokalnych dróg dojazdowych, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz gospodarczej. Istnieje możliwość podłączenia do energii elektrycznej, wodociągu, oraz do linii kanalizacji deszczowej. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry z drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś. , droga krajowa nr 336. Teren działki lekko nachylony w kierunku południowym.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości – 186.900 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych) brutto.
  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie:

-4MU4 - zabudowa mieszkaniowo –usługowa.

  1. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 9.350 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), które należy uiścić na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 29 czerwca 2016r.
  1. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.
  1. Cena kupna nieruchomości, podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  1.  Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując      o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
  1.  Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  01.06.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

PDFMapa ewidencyjna.pdf (227,25KB)

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego.jpeg

Zdjęcie dz. 773_6.jpeg

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 648
W tym miesiącu: 51483
Od początku: 24242500
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne