Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Odbudowa drogi gminnej na działkach nr 185/68, 483, 519, 520, 521 w Międzylesiu w km 0+041-0+919 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.] kontynuacja zadania

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) - Opublikowane w dniu 31.05.2016 r. Nr 62535 - 2016.

na zadanie:

"Odbudowa drogi gminnej na działkach nr 185/68, 483, 519, 520, 521 w Międzylesiu w km 0+041-0+919 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.] kontynuacja zadania"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wszysct.jpeg

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Treść: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82041&rok=2016-06-13

DOCZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc

UCZSZEGÓŁOWIENIE CZĘŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - PLIKI Z DNIA 13.06.2016 r.

PDFZałącznik - słup - cz.2.pdf

PDFZałącznik - słup - cz.1.pdf

PDFZałącznik - karta oprawy LED.pdf

PDFUzgodnienie_PT_Miedzylesie-Koscielna.pdf

PDFumowa-16-2015_Miedzylesie_TAURON.pdf

PDFszafa_osw-en-el_Koscielan-Miedzylesie.pdf

PDFstr tyt ST dr.pdf

PDFstr tyt pb.pdf

PDFst tyt ST ele.pdf

PDFSST- branża drogowa.pdf

PDFSST - branża elektryczna.pdf

PDFspis zawartości dokumentacji.pdf

PDFRys. PZT.pdf

PDFRys. nr 3.2.D.pdf

PDFRys. nr 3.1.D.pdf

PDFRys. nr 2.D.pdf

PDFRys. nr 1.D.pdf

PDFOPIS PB .pdf

************

DOCXSIWZ.docx

PDFSIWZ.pdf

treść ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=62535&rok=2016-05-31 

XLSZał. nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy.xls

PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA REMONT I MODRENIZACJA DRÓG MIEJSKICH I WEWNĘTRZNYCH W MIEDZYLESIU.pdf

PDFplan sytuacyjno-wysokościowy .pdf

PDFPlan sytuacyjny 765-911.pdf

PDFprofil 765-911.pdf

PDFProfil podłużny odcinek B-B.pdf

PDFprzekroje rys.3 .pdf

PDFprzekrój konstrukcyjny 765-911.pdf

PDFSchemat_metrazu_drogi.pdf

PDFszczegól krawęzników i obrzeży rys.4 .pdf

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6840
W tym miesiącu: 161146
Od początku: 20298918
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne