Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Odbudowa drogi gminnej na działkach nr 185/68, 483, 519, 520, 521 w Międzylesiu w km 0+041-0+919 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.] kontynuacja zadania

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) - Opublikowane w dniu 31.05.2016 r. Nr 62535 - 2016.

na zadanie:

"Odbudowa drogi gminnej na działkach nr 185/68, 483, 519, 520, 521 w Międzylesiu w km 0+041-0+919 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.] kontynuacja zadania"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wszysct.jpeg

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Treść: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82041&rok=2016-06-13

DOCZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc (45,00KB)

UCZSZEGÓŁOWIENIE CZĘŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - PLIKI Z DNIA 13.06.2016 r.

PDFZałącznik - słup - cz.2.pdf (88,03KB)

PDFZałącznik - słup - cz.1.pdf (350,02KB)

PDFZałącznik - karta oprawy LED.pdf (511,93KB)

PDFUzgodnienie_PT_Miedzylesie-Koscielna.pdf (477,60KB)

PDFumowa-16-2015_Miedzylesie_TAURON.pdf (6,06MB)

PDFszafa_osw-en-el_Koscielan-Miedzylesie.pdf (247,68KB)

PDFstr tyt ST dr.pdf (110,65KB)

PDFstr tyt pb.pdf (120,07KB)

PDFst tyt ST ele.pdf (34,28KB)

PDFSST- branża drogowa.pdf (1,65MB)

PDFSST - branża elektryczna.pdf (39,39KB)

PDFspis zawartości dokumentacji.pdf (50,18KB)

PDFRys. PZT.pdf (1,91MB)

PDFRys. nr 3.2.D.pdf (216,69KB)

PDFRys. nr 3.1.D.pdf (297,81KB)

PDFRys. nr 2.D.pdf (71,12KB)

PDFRys. nr 1.D.pdf (1,54MB)

PDFOPIS PB .pdf (132,74KB)

************

DOCXSIWZ.docx (769,19KB)

PDFSIWZ.pdf (836,10KB)

treść ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=62535&rok=2016-05-31 

XLSZał. nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy.xls (73,50KB)

PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA REMONT I MODRENIZACJA DRÓG MIEJSKICH I WEWNĘTRZNYCH W MIEDZYLESIU.pdf (273,25KB)

PDFplan sytuacyjno-wysokościowy .pdf (1,79MB)

PDFPlan sytuacyjny 765-911.pdf (1,54MB)

PDFprofil 765-911.pdf (71,12KB)

PDFProfil podłużny odcinek B-B.pdf (110,38KB)

PDFprzekroje rys.3 .pdf (1,20MB)

PDFprzekrój konstrukcyjny 765-911.pdf (296,04KB)

PDFSchemat_metrazu_drogi.pdf (824,02KB)

PDFszczegól krawęzników i obrzeży rys.4 .pdf (444,37KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10260
W tym miesiącu: 223755
Od początku: 22847425
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne