Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie- IV etap

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) - Opublikowane w dniu 18.05.2016 r. o godz. 09:34 Nr 125404 - 2016.

na zadanie:

"Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie"- IV etap

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty.jpeg

PDFSIWZ .pdf (3,10MB)

DOCXSIWZ.docx (754,32KB)

Treść ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=125404&rok=2016-05-18

DOCPROJEKT BUDOWLANY Boboszw 106 - 0+000 - 1+700 Km.doc (3,81MB)

XLSZal. nr 8 - kosztorys ofertowy.xls (61,00KB)

PDFMapa sytuacyjna - projekt cz. 1.pdf (762,57KB)

PDFMapa sytuacyjna - projekt cz. 2.pdf (694,64KB)

PDFPrzekrój konstrukcyjny jezdni.pdf (3,43MB)

PDFSTWIOR Boboszw nr 106.pdf (1,27MB)

PDFZestawienie przepustw i urzdze melioracyjnych.pdf (46,30KB)

PDFZestawienie zjazdw i mijanek.pdf (29,83KB)

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2453
W tym miesiącu: 156730
Od początku: 22780400
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne