E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 110/2016 z dnia 16.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – cz. dz. 164/32, obręb Międzylesie.

Zarządzenie nr 110/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – cz. dz. 164/32, obręb Międzylesie.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r.., poz. 1774 ze zm.)  – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy dwóch części z nieruchomości gruntowej  dz. nr 164/32 o pow. 18 m2 każda, pod zabudowę garażową, SW1K/00045845/1, położonych w Międzylesiu, wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Załącznik mapowy nr 2 określa przedmiot dzierżawy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 16 maja 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 110/2016  z dnia 16 maja  2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – cz. dz. 164/32, obręb Międzylesie.

 

Wykaz nr  14/2016

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Międzylesie

cz. nr 4. z dz. 164/32

SW1K/0004584/1

Międzylesie

cz. nr 5. z dz. 164/32

SW1K/0004584/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

Pow. 18 m2

Pow. 18 m2

3.

Opis nieruchomości

Działka gruntowa

 niezabudowana

Działka gruntowa

niezabudowana

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością lokalizacji obiektów garażowych

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością lokalizacji obiektów garażowych

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy

1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy

6.

Cena nieruchomości

-

-

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1,50 zł/m2 brutto miesięcznie

1,50 zł/m2 brutto miesięcznie

9.

Terminy wnoszenia opłat

Ustalony w umowie

Ustalony w umowie

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa do 5 lat w drodze przetargu

Dzierżawa do 5 lat w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

-

-

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 16.05.2016 r. do dnia 07.06.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 885
W tym miesiącu: 54780
Od początku: 24073138
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne