Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 16/2016 z dnia 16 maja 2016 r. do. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Plac Wolności 36/8, obręb Międzylesie

Wykaz nr 16/2016

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Międzylesie

dz. 185/56

KW 66704

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0178 ha

3.

Opis nieruchomości

Plac Wolności 36/8

lokal użytkowy położony na parterze (I kondygnacja) budynku, w skład którego wchodzą dwa pomieszczenia: sala obsługi, pomieszczenie gospodarcze o łącznej pow. 13,80 m2.

 Z prawem własności lokalu wiąże się udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu w wys. 300/10000

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

MU-zabudowa mieszkaniowo – usługowa

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

 21.960 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

27.06.2016 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 16.05.2016 r. do dnia 07.06.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1925
W tym miesiącu: 1925
Od początku: 22850324
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne