Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XVII/81/2016 w spr. uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Treść uchwały w formie załącznika

PDFUchwała Nr XVII-81-16 w spr. uchwalenia trybu i spos. powoł. i odwoływ. członków Zespołu Interdyscyplinar.pdf (98,84KB)

Dz. Urz. 2016

Poz. 2220

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody z dnia 2 czerwca 2016 r; stwierdzono nieważność: par.3, par. 4 ust. 2 we fragmencie: "w szczególności" oraz par. 4 ust. 2 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XVII/81/16 z dnia 26.04.2016 r.