Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 11/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ NR 11/2016

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIĘDZYLSIE

z dnia  20  kwietnia 2016 r.

Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość czynszu rocznego zł

Termin wnoszenia czynszu

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

1.

Długopole Górne

dz. 630/4

 

0,30ha

Działka gruntowa niezabudowana

5R7 – tereny użytków rolnych – uprawy polowe

 

30 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31. X każdego roku

 

Dzierżawa do 5 lat

 

2.

Długopole Górne

dz. 204

 

0,69ha

Działka gruntowa niezabudowana

5R19 – tereny użytków rolnych – uprawy polowe

 

69 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31. X każdego roku

 

Dzierżawa do 5 lat

 

3.

Goworów

dz. 114/13

 

5,56ha

Działka gruntowa niezabudowana

8R5 – tereny użytków rolnych – uprawy polowe

 

556 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31. X każdego roku

 

Dzierżawa do 5 lat

 

4.

Boboszów

dz. 187/3

 

0,16ha

Działka gruntowa niezabudowana

2R14 – tereny użytków rolnych – uprawy polowe

 

16 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31. X każdego roku

 

Dzierżawa do 5 lat

 

5.

Boboszów

dz. 186

 

0,36ha

Działka gruntowa niezabudowana

2R15 – tereny użytków rolnych – uprawy polowe

 

36 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31. X każdego roku

 

Dzierżawa do 5 lat

 

6.

Pisary

dz. 10/1

 

1,22ha

Działka gruntowa niezabudowana

17R1– tereny użytków rolnych – uprawy polowe

 

122 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31. X każdego roku

 

Dzierżawa do 5 lat

 

7.

Szklarnia

dz. 89

 

0,12ha

Działka gruntowa niezabudowana

22R9 – tereny użytków rolnych – uprawy polowe

 

12 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31. X każdego roku

 

Dzierżawa do 5 lat

* Wydzierżawiającemu przysługuje prawo corocznej waloryzacji czynszu dzierżawnego w zależności od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (inflacji) bądź panującej koniunktury.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesiu tj. od dnia 20.04.2016 r. do dnia 12.05.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 74 8126 327 wew. 27).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2157
W tym miesiącu: 204683
Od początku: 22828353
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne