E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 8/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. dot. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Wykaz nr 8/2016

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Międzylesie, dz. 164/19 , SW1K/00056051/8

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0166 ha

3.

Opis nieruchomości

ul. J. Słowackiego 5/1 - lokal mieszkalny położony na parterze (I kondygnacja) budynku, w skład którego wchodzą: pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z w.c. o łącznej pow. 45,20 m2. Z prawem własności lokalu wiąże się udział w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu w wys. 1450/10000

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

1MW11-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

 61.160 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Pierwsza opłata – 15% ceny nieruchomości gruntowej. Opłaty roczne – 1% ceny nieruchomości gruntowej, powiększonej o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - płatna przed terminem podpisania umowy w formie aktu

notarialnego. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu płatne są przez cały okres użytkowania wieczystego, począwszy od roku 2017, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

10.

Zasady aktualizacji opłat

zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana nie częściej, niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tego gruntu ulegnie zmianie.

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

30.05.2016 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 18.04.2016 r. do dnia 09.05.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 105
W tym miesiącu: 41509
Od początku: 24173587
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne