E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

RÓŻANKA DZ. 125/2 O POW. 0,7771 HA - OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 20 maja 2016 r. o godz. 9.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

 

1.      Położenie nieruchomości – obręb RÓŻANKA, dz. 125/2 o pow. 0,7771 ha, SW1K/00076755/9

 1. Zabudowana nieruchomość gruntowa położona jest w centralnej strefie zabudowy. Działka wyposażona jest w sieć energetyczną, wodną, kanalizacyjną. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry. Dziaka zabudowana jest budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 1068,25 m2 i gospodarczym – kotłownia o pow. uż. 14,75 m2. Budynek wolnostojący, podwpiwiczony. Konstrukcja budynku murowana z kamienia i cegły ceramicznej. Dach konstrukcji drewnianej kryty blachą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
 2. W dniach 9-13 maja 2016 r. jest możliwość obejrzenia w/w nieruchomości, w sprawie proszę się kontaktować z Ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki tut. Urzędu, tel. 74 8 126 327 wew. 14.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości – 295.000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto.
 4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta            i Gminy Międzylesie:

- 10MU1- zabudowa mieszkaniowo –usługowa.

 1. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 14.750 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), które należy uiścić na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 16 maja 2016 r.
 2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.
 4. Cena kupna nieruchomości, podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 6.  Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując      o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
 7.  Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  18.04.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

PDFzdjęcie 1 - budynek glówny.pdf (203,04KB)

PDFzdjęcie 2 - budynek glówny.pdf (467,83KB)

PDFzdjęcie 3 - budynek glówny.pdf (407,67KB)

PDFzdjęcie - budynek gospodarczy.pdf (253,57KB)

PDFszkic - piwnica cz. 1.pdf (546,36KB)

PDFszkic - piwnica cz. 2.pdf (603,20KB)

PDFszkic - parter.pdf (419,81KB)

PDFszkic - parter cz. 1.pdf (605,72KB)

PDFszkic - parter cz. 2.pdf (503,87KB)

PDFszkic - I piętro.pdf (534,54KB)

PDFszkic - poddasze.pdf (424,13KB)

mapa ewidencyjna.jpeg

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1034
W tym miesiącu: 40759
Od początku: 24172837
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne