Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

GNIEWOSZÓW DZ. 133 O POW. 0,24 HA - OGŁOSZENIE O CZWARTYM USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 20 MAJA 2016 r. o godz. 10.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się czwarty przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1.Położenie nieruchomości – obręb GNIEWOSZÓW, dz. 133 o pow. 0,24 ha, KW 43993

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w centralnej Stefie zabudowy miejscowości, w dogodnym sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, zabudowań gospodarczych oraz terenów rolnych. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry, bezpośredni dojazd z głównej drogi asfaltowej, przebiegającej przez wieś lub z drogi gruntowej, utwardzonej materiałem kamiennym. Działka nie jest wyposażona w media, istnieje możliwość podłączenia do linii energetycznej. Teren działki stromo nachylony w kierunku drogi. 
  1. Cena wywoławcza nieruchomości – 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.
  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie:

- 7MN3/RM- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza/ zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych,

  1. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), które należy uiścić na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 16 maja 2016 r.
  1. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.
  1. Cena kupna nieruchomości, podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  1.  Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
  1.  Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  18.04.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

zdjęcia.jpeg

PDFMapa_ewidencyjna.pdf

Sprawę prowadzi:

Ewa Siwek

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1174
W tym miesiącu: 143691
Od początku: 18287106
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne