E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

V Edycja Konkursu „zDolne NGO"

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, pan Tadeusz Samborski, ogłosił V Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania w obszarze kultury w 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w obszarze kultury.

1. Celami szczegółowymi Konkursu są:
• promocja działań na rzecz kultury prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
• zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,
• promocja dobrych praktyk, wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,
• wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury.

2. Przebieg Konkursu
Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”,  zgłoszenia kandydatów do Tytułu "zDolne NGO" należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Konkursu "zDolne NGO",
formularz zgłoszeniowy.

3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji
W V Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

KRYTERIA

PUNKTACJA

Kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań

0–20

Nowatorstwo projektów, walory artystyczne, kulturotwórcze

0–20

Trwałość i cykliczność projektów

0–15

Zasięg prowadzonych działań (lokalny, regionalny, międzynarodowy)

0–10

Dostępność prowadzonych działań dla odbiorców z różnych grup wiekowych oraz społecznych

0–10

Zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania

0–10

Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań

0–10

Zdobyte nagrody, wyróżnienia, rekomendacje, itp.

0–5

Razem

100

5. Harmonogram
V Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
• 18.03.2016 r. – ogłoszenie V Edycji Plebiscytu „zDolne NGO”,
• 19.03–30.04.2016 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD),
• maj 2016 r. – obrady Kapituły Konkursowej,
• maj/czerwiec 2016 r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”.

6. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
pok. 701, z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”

 

 

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

http://www.dolnyslask.pl

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 559
W tym miesiącu: 52732
Od początku: 24307355
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne