E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNE DOT. PRZYSTĄPIENIA GMINY MIĘDZYLESIE DO SPORZĄDZENIA "PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIĘDZYLESIE NA LATA 2016 - 2020"

OGŁOSZENIE

W dniu 23 maja br. o godz. 13.00  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu odbędzie się drugie spotkanie informacyjno - konsultacyjne dotyczące prac nad opracowywanym przez Gminę Programem Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020.

W trakcie spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

 Informacja dot. aktualnego postępu prac nad GPR

Podsumowanie badania ankietowego

Podsumowanie naboru zgłoszeń projektów rewitalizacyjnych

Prezentacja metodologii określenia obszaru zdegradowanego i rekapitalizowanego

Dyskusja dot. zidentyfikowanych problemów, metodologii i propozycji projektów społecznych

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu.

Międzylesie, dnia 06.05.2016 r.

 
******************************************************************************************************************************************************************
 
OGŁOSZENIE
 

Gmina Międzylesie przystępuje do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020.

Program opracuje Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z/s  we Wrocławiu, wybrana w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Dnia 5 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu, Pl. Wolności 15, odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców gminy, zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, przedstawicieli lokalnych instytucji i zakładów pracy oraz przedsiębiorców.

Spotkanie będzie się składać z  dwóch części.

W pierwszej części przedstawiona zostanie prezentacja pn. „Rewitalizacja Gminy Międzylesie i zasady jej współfinansowania ze środków UE do roku 2020”, w trakcie której omówione zostanie zagadnienie rewitalizacji, możliwości ubiegania się o dofinansowanie na jej realizację, rola Gminnego Programu Rewitalizacji w aplikowaniu o środki oraz harmonogram prac nad jego sporządzeniem. 

W drugiej części odbędzie się dyskusja nt. aktualnych problemów gminy i oczekiwań społecznych  w kwestii działań rewitalizacyjnych oraz rozprowadzona zostanie ankieta w tym zakresie.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

Tomasz Korczak

Międzylesie, dnia 23.03.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2222
W tym miesiącu: 47352
Od początku: 24301975
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne