E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY DOT. WYDZIERŻAWIENIA CZ. DZIAŁKI NR 187/100 POD ZABUDOWĘ GARAŻOWĄ W MIĘDZYLESIU

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia  29 kwietnia 2016 r.  o godz. 1000, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. oddania w dzierżawę działki gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę garażową.

1.   Przedmiot przetargu

Nr geodezyjny działki

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto w zł

Okres dzierżawy

Wysokość wadium w zł

1.

2.

3.

4.

5.

Cz. nr 1

z dz. 187/100

SW1K/00094473/0

18 m2

27 zł

5 lat

27 zł

 

2. Warunki przetargu

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  2. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 27 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2016 r.
  3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  4. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w sytuacji nie przystąpienia przez wygrywającego przetarg do zawarcia umowy dzierżawy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  5. Wadium podlega zwrotowi po zawarciu umowy o której mowa w pkt. 4.
  6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
  7. Przeznaczenie nieruchomości - teren pod zabudowę garażową - dzierżawa na okres 5 lat z możliwością przedłużenia.
  8. Termin zagospodarowania nieruchomości – 1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy.
  9. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
  10. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  24.03.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

załącznik do ogłoszenie dz. 187_100 pod garaż.jpeg

                                                                                            

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 327
W tym miesiącu: 30719
Od początku: 24162797
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne