Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 5/2016 z dnia 23.03.2016 r. dot. przeznaczenia do dzierżawy – cz. dz. 164/32, obręb Międzylesie.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 65/2016  z dnia 23 marca  2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – cz. dz. 164/32, obręb Międzylesie.

 

Wykaz nr  5/2016

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Międzylesie

cz. nr 1. z dz. 164/32

SW1K/0004584/1

Międzylesie

cz. nr 2. z dz. 164/32

SW1K/0004584/1

Międzylesie

cz. nr 3. z dz. 164/32

SW1K/0004584/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

Pow. 18 m2

Pow. 18 m2

Pow. 18 m2

3.

Opis nieruchomości

Działka gruntowa

 niezabudowana

Działka gruntowa

niezabudowana

Działka gruntowa niezabudowana

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością lokalizacji obiektów garażowych

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością lokalizacji obiektów garażowych

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością lokalizacji obiektów garażowych

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy

1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy

1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy

6.

Cena nieruchomości

-

-

-

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

-

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1,50 zł/m2 brutto miesięcznie

1,50 zł/m2 brutto miesięcznie

1,50 zł/m2 brutto miesięcznie

9.

Terminy wnoszenia opłat

Ustalony w umowie

Ustalony w umowie

Ustalony w umowie

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

-

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa do 5 lat w drodze przetargu

Dzierżawa do 5 lat w drodze przetargu

Dzierżawa do 5 lat w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

-

-

-

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 24.03.2016 r. do dnia 14.04.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10783
W tym miesiącu: 224278
Od początku: 22847948
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne