E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 4/2016 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 308/1 o pow. 0,0932 ha, obręb Długopole Górne

Wykaz nr 4/2016

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Długopole Górne

dz. 308/1

SW1K/00043825/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0932 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka położona jest w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie dużych terenów rolnych oraz obszarów leśnych. Nieruchomości przyległe to tereny wykorzystywane rolniczo, porośnięte trawą, regularnie koszoną, teren lekko pofalowany. Działkę stanowi droga gruntowa, częściowo utwardzona żużlem.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

5R11– tereny rolne – uprawy polowe

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

           4.300 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działek przyległych nr 300, 313, 314, obręb Długopole Górne

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

02.05.2016 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia  21.03.2016 r. do dnia 11.04.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 795
W tym miesiącu: 6834
Od początku: 24091443
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne