E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 3/2016 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży udziału gminnego w wys. 1/5 cz. w nieruchomości zabudowanej w dz. 611 o pow. 0,9391 ha, obręb Domaszków

Wykaz nr 3/2016

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Domaszków

dz. 611

SW1K/00013486/3

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,9391 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka położona jest w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz gospodarczej. Wyposażenie działki : energia elektryczna, kanalizacja (szamba)  i woda. Dostęp komunikacyjny dobry z asfaltowej drogi przebiegającej przez wieś. Teren dziali płaski, częściowo ogrodzony. Działka zabudowa jest dwoma budynkami mieszkalno – gospodarczymi o pow. użytk. 329 m2 i 384,20 m2. oraz budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 180 m2 – stan techniczny zły.  Gmina Międzylesie jest współwłaścicielem w nieruchomości w udziale 1/5, pozostałe udziały są własnością osób fizycznych.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

4MN1/RM – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza/ zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

           Cena udziału gminnego w wys. 1/5 cz.–  48.500 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego do współwłaścicieli w nieruchomości zabudowanej nr 611, obręb Domaszków

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

02.05.2016 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia  21.03.2016 r. do dnia 11.04.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1009
W tym miesiącu: 4172
Od początku: 24088781
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne