Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY DOT. SPRZEDAŻY DZIAŁKI ZABUDOWANEJ NR 125/2 O POW. 0,7771 HA, OBRĘB RÓŻANKA

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 11 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

 

1.      Położenie nieruchomości – obręb RÓŻANKA, dz. 125/2 o pow. 0,7771 ha, SW1K/00076755/9

  1. Zabudowana nieruchomość gruntowa położona jest w centralnej strefie zabudowy. Działka wyposażona jest w sieć energetyczną, wodną, kanalizacyjną. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry. Dziaka zabudowana jest budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 1068,25 m2 i gospodarczym – kotłownia o pow. uż. 14,75 m2. Budynek wolnostojący, podwpiwiczony. Konstrukcja budynku murowana z kamienia i cegły ceramicznej. Dach konstrukcji drewnianej kryty blachą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.     
  2. Cena wywoławcza nieruchomości – 373.000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) brutto.
  3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie:

- 10MU1- zabudowa mieszkaniowo –usługowa.

  1. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 18.650 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), które należy uiścić na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 07 kwietnia 2016 r.
  2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.
  4. Cena kupna nieruchomości, podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
  5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  6.  Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
  7.  Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  10.03.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

mapa ewidencyjna.jpeg

PDFszkic - I piętro.pdf

PDFszkic - parter.pdf

PDFszkic - parter cz. 1.pdf

PDFszkic - parter cz. 2.pdf

PDFszkic - piwnica cz. 1.pdf

PDFszkic - piwnica cz. 2.pdf

PDFszkic - poddasze.pdf

PDFzdjęcie - budynek gospodarczy.pdf

PDFzdjęcie 1 - budynek glówny.pdf

PDFzdjęcie 2 - budynek glówny.pdf

PDFzdjęcie 3 - budynek glówny.pdf

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6989
W tym miesiącu: 205593
Od początku: 20343365
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne