Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Aktywny Dolny Śląsk

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczął projekt pn. „Aktywny Dolny Śląsk - budżet sportowo-turystyczny". Pierwszym etapem przedsięwzięcia są konsultacje, które potrwają do 16 marca br. Podczas ich trwania, wspólnie z przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych oraz z mieszkańcami Dolnego Śląska zostanie omówiona zaproponowana przez Urząd Marszałkowski formuła realizacji tak, aby finalny efekt był wspólnym dziełem nas wszystkich.

Program przewiduje przekazanie 600 tysięcy złotych z Budżetu Województwa na wydarzenia o charakterze sportowym, turystycznym lub sportowo-turystycznym, spełniające kryterium zasięgu regionalnego. Przewidziana pula środków zostanie podzielona na pięć podokręgów: Jeleniogórski, Legnicki, Wałbrzyski, Wrocławski oraz miasto Wrocław. Środki zostaną rozdysponowane na zadania wybrane przez mieszkańców Dolnego Śląska w głosowaniu internetowym. Ich realizację Zarząd Województwa powierzy podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert realizowanym zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.

Program „Aktywny Dolny Śląsk” ma w zamyśle pełnić rolę pilotażu regionalnego budżetu obywatelskiego. Tegoroczna formuła (obejmująca zadania z obszaru sportu i turystyki) w przyszłości zostanie poszerzona i obejmie inne, tzw. „miękkie” obszary funkcjonowania samorządu Województwa.

Regulamin projektu wraz z załącznikami można znaleźć na stronie www.dolnyslask.pl (zakładka sport/Aktywny Dolny Śląsk). Więcej informacji na temat projektu można uzyskać także pod adresem mailowym: .

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1471
W tym miesiącu: 1471
Od początku: 22849870
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne