Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PAOW 2016

paow2016.png

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 2 Zarządzenia nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie określenia regulaminu konkursów realizowanych w ramach PAOW Gminy Międzylesie w 2016

o g ł a s z a m

konkurs grantowy PAOW i nabór wniosków

 1. Dziedziny wsparcia:

  • Kultura, tradycja i zachowanie dziedzictwa kulturowego

  • Edukacja szkolna, pozaszkolna, opieka i wychowanie

  • Estetyka i wizerunek miejscowości

 1. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

  • Rady Sołeckie

  • Stowarzyszenia działające na rzecz lokalnych wspólnot mające siedzibę na terenie gminy

  • Parafie na terenie gminy

  • Zespoły Szkół na terenie gminy

3. Wysokość grantów

  • do 400 zł. dla Rad Sołeckich, Stowarzyszeń działających na rzecz lokalnych wspólnot mające siedzibę na terenie gminy, Parafii na terenie gminy oraz

  • do 200 zł. dla Zespołów Szkół na terenie gminy

4. Terminy

  • a) termin składania wniosków od 15 lutego do 15 marca 2016 r., w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy.

  • b) termin rozstrzygnięcia wniosków – na bieżąco, w miarę spływania wniosków, aż do wyczerpania środków.

  • c) termin realizacji projektu – do 15 czerwca 2016 r.

  • d) termin rozliczenia projektu – do 30 czerwca 2016 r.

  • nie rozliczenie grantu w terminie, pozbawia możliwości przystąpienia do Programu na najbliższe dwa lata.

5.Zasady

Rady Sołeckie, Stowarzyszenia, Parafie w naborze mogą złożyć tylko jeden wniosek, natomiast Zespoły Szkół składają wnioski do wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie gminy.

 • Wniosek złożony powinien być na formularzu, którego wzór określony został w załączniku nr l do uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 r. ( ze zm.) w sprawie: przyjęcia i realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Gminie Międzylesie,

 • Wysokość wnioskowanej kwoty nie może być większa niż wysokość określona w zaproszeniu do składania wniosków i nie powinna być wyższa niż 70% ogólnej wartości projektu,

 • wartość robocizny własnej nie może stanowić więcej niż 50% wartości całego wniosku,

 • dla celów określenia wartości robocizny będącej udziałem własnym Beneficjenta określa się następujące wartości.

lp

Rodzaj

Cena jednostkowa

1.

Robocizna własna

9 zł/godz.

2.

Praca sprzętu mechanicznego

10 zł/godz.

3.

Praca sprzętu transportowego: samochód osobowy

Samochód ciężarowy

0,90 zł/km

2,50 zł./km

6. Wniosek zostanie odrzucony, jeżeli:

 1. wpłynął po terminie określonym w zaproszeniu do składania wniosków,

 2. posiada zakres rzeczowy nie mieszczący się w ramach dziedzin wsparcia, o których mowa w pkt ogłoszenia,

 3. został złożony przez podmiot inny niż określony w pkt. 2

 

Międzylesie, dnia 15 lutego 2016 r.

Koordynator

Tomasz Korczak

 


Załączniki:

DOCformularz_wniosku.doc (73,00KB)

DOCformularz rozliczenia wniosku.doc (58,50KB)

 

II NABÓR WNIOSKÓW - DOCXO G Ł O S Z E N I E o II NABORZE WNIOSKÓW.docx (46,80KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3132
W tym miesiącu: 153108
Od początku: 22776778
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne