E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 2/2016 z dnia 25.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 125/2 o pow. 0,7771 ha, obręb Różanka.

Wykaz nr  2/2016

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Różanka

dz. 125/2

SW1K/00076755/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,7771 ha

3.

Opis nieruchomości

Zabudowana nieruchomość gruntowa położona jest w centralnej strefie zabudowy. Działka wyposażona jest w sieć energetyczną, wodną, kanalizacyjną. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry. Dziaka zabudowana jest budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 1068,25 m2 i gospodarczym – kotłownia o pow. uż. 14,75 m2. Budynek wolnostojący, podwpiwiczony. Konstrukcja budynku murowana z kamienia i cegły ceramicznej. Dach konstrukcji drewnianej kryty blachą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.  

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

10MU1 - tereny pod zabudowę mieszkaniowo - usługową.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

           Cena gruntu –  373.000 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

07.03.2016 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 25.01.2016 r. do dnia 15.02.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1238
W tym miesiącu: 42134
Od początku: 24233151
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne