Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 16/2016 z dnia 15.01.2016 r. w sprawie określenia formy i terminu czwartego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 388 o pow. 0,40 ha - obręb Boboszów.

Zarządzenie nr 16 /2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia formy i terminu czwartego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 388 o pow. 0,40 ha - obręb Boboszów.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), oraz w wykonaniu uchwały nr XLII/262/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 388 o pow. 0,40 ha, obręb Boboszów – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wobec faktu, że trzeci ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 04 grudnia 2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym, postanawiam:
  1. określam termin czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 388 o pow. 0,40 ha, położonej w Boboszowie, SW1K/00044174/9 - na dzień 22 lutego 2016 r. na godz. 10:00.
  2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 55.000 zł,
  3. ustalam  wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 15  stycznia  2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5697
W tym miesiącu: 246190
Od początku: 15095292
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne