E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ROK 2015 - ZAMÓWIENIA

1. Dostawa substancji chemicznych do uzdatniania wody basenowej: a) płynny chlor 35 kg UN 1791 Rainbow - 180 szt.-6.300 kg; b) korektor pH minus 40 kg UN 2796 Rainbow 20 szt 800 kg; flokulant Super Flock 30 kg Rainbow 18 szt. 540 kg; Alba Super Rainbow 10 szt. 50 kg; żel do czyszczenia folii basen Randreiniger Rainbow 5 szt. 5 kg - Nr postepowania BK-1/2015 z dnia 14.01.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 2

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie handlowej JOANNA, ul. Bugaj 47/1 Pabianice.

Wszystkim pozostałym oferentom dziekujemy za złożenie ofert.

2. Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Międzylesie na rok 2015 - Nr postepowania OR-2/2015 z dnia 15.01.2015 r.

Termin składania ofert: 28.01.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 2

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie Mirosław Moryc, Hurtownia DRACO ul. Zajęcza 4 H , 57-300 Kłodzko.

Wszystkim pozostałym oferentom dziekujemy za złożenie ofert.

3. Usługi transportowe i załadunek materiałów budowlanych w roku 2015 - Nr postepowania ITiG-3/2015 z dnia 21.01.2015 r.

Termin składania ofert: 02.02.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 3

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie "Julian" Usługi Transportowe, Handel, Import, Usługi Transportowe Eugeniusz Kyś, Długopole Górne14, 57-520 Długopole Zdrój

Wszystkim pozostałym oferentom dziekujemy za złożenie ofert.

4. Usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gruntowych i transportu rolnego, remontów przepustów oraz wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2015 - Nr ITiG-4/2015 z dnia 21.01.2015 r.

Termin składania ofert: 03.02.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 4

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie: PUH DJ Dariusz Janowski, goworów 37A, 57-530 Międzylesie.

5. Zakup tłucznia i niesortu do remontów dróg gminnych położonych na terenie Gminy Międzylesie w 2015 r. - Nr ITiG-5/2015 z dnia 27.01.2015 r.

Termin składania ofert: 04.02.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 2

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie: NIGER POL sp. z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 56, 72-100 Goleniów.

Wszystkim pozostałym oferentom dziekujemy za złożenie ofert.

6. Konserwacja placu pod przystanek PKS na cz. działki nr 166 obręb Szklarnia - Nr ITiG-6/2015 z dnia 16.03.2015 r.

Termin składania ofert: 23.03.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 3

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie: "KOSTAR" Usługi koparko-ładowarką Jacek Łysiak, Szklarnia 43a, 57-530 Międzylesie.

Wszystkim pozostałym oferentom dziekujemy za złożenie ofert.

7. Świadczenie usług rekultywacyjnych i wykonanie dokumentacji składowiska odpadów znajdującego się na działkach ewidencyjnych o numerach 50/2, 53 i 56 obręb Międzylesie. - Nr ITiG-6232-6/2015A z dnia 20.03.2015 r.

Termin składania ofert: 27.03.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 1

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie: Geotrans S.A., ul. Legnicka 55/6, 54-203 Wrocław.

8. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzylesie, Opracowanie audytu energetycznego dotyczącego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół - w Międzylesiu oraz Urzędu Miasta i Gminy - Nr ITiG-7/2015 z dnia 02.06.2015 r.

Termin składania ofert: 10.06.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 0

9. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzylesie - Nr ITiG-8/2015 z dnia 12.06.2015 r.

Termin składania ofert: 19.06.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 1

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie: Dolnosląska Agencja Energii i Środowiska s.c., ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław.

10. Opracowanie audytu energetycznego dotyczącego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół - w Międzylesiu oraz Urzędu Miasta i Gminy - Nr ITiG-9/2015 z dnia 12.06.2015 r.

Termin składania ofert: 19.06.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 1

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie: Dolnosląska Agencja Energii i Środowiska s.c., ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław.

11. Konserwacja rowu melioracyjnego w Kamieńczyku II etap - Nr ITiG-10/2015 z dnia 17.06.2015 r.

Termin składania ofert: 03.07.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 2

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie: "KOSTAR' Usługi Koparko - Ładowarką Jacek Łysiak, Szklarnia 43A, 57-530 Międzylesie.

Wszystkim pozostałym oferentom dziekujemy za złożenie ofert.

12. Zakup i dostawa: zestawu hydraulicznego oraz pilarki spalinowej doa Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu, węży ssawnych oraz motopompy pływającej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w goworowie - Nr postepowania OŚ-11/2015 z dnia 24.06.2015 r.

Termin składania ofert: 02.07.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 2

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie: "FIREMAX" Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa.

Wszystkim pozostałym oferentom dziekujemy za złożenie ofert.

13. Opracowaniw zmiany: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie - Nr postepowania OŚ-11/2015A z dnia 07.07.2015 r.

Termin składania ofert: 14.07.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 3

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Pracowni Projektowo - Usługowej Sylwia Wróbel ul. Niedziałkowskiego 15a/19, 67-200 Głogów.

Wszystkim pozostałym oferentom dziekujemy za złożenie ofert.

14. Wstępne rozpoznanie cen rynkowych na zadanie - 'Zakup i dostawa miału węglowego, węgla kamiennego do ogrzewania remiz Ochotniczych Straży Pożarnych i swietlic wiejskich z terenu Gminy Międzylesie na sezon grzewczy 2015/2016 - Nr postepowania OŚ-12/2015 z dnia 17.07.2015 r.

Termin składania ofert: 24.07.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 2

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: SAM-BUD-ROL, ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin.

Wszystkim pozostałym oferentom dziekujemy za złożenie ofert.

15. Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej górskich tras rowerowych- single tracków - w rejonie masywu Śnieżnika (okolice miejscowości: Jodłów, Goworów, Nowa Wieś, Jaworek) oraz miejscowości Międzylesie, Różanka, przebiegających przez teren gminy Międzylesie i stanowiący spójny element tras rowerowych realizowanych w ramach polsko - czeskiego projektu "Singletrack Glacensis", wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - Nr postepowania ITiG-422-13/2015 z dnia 20.07.2015 r.

Termin składania ofert: 07.08.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 2

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: EM Janikowscy, Marek Janikowski, ul. Zimowa 10/7, 57-215 Srebrna Góra.

Wszystkim pozostałym oferentom dziekujemy za złożenie ofert.

16. Rozpoznanie cen rynkowych na zadanie - 'Program usuwania zabestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie"- Nr postepowania ITiG-623-14/2015 z dnia 21.08.2015 r.

Termin składania ofert: 03.09.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 0

Postepowanie unieważniono z braku nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

17. Remont nawierzchni części chodnika w ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzylesiu na działce nr 517dr - Nr postepowania ITiG-7234-15/2015 z dnia 28.08.2015 r.

Termin składania ofert: 09.09.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 2

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu Plac Wolności 16 57-530 Międzylesie

Wszystkim pozostałym oferentom dziekujemy za złożenie ofert.

18. Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Boboszowie na dz. nr 108/3 - Nr postepowania ITiG-7234-16/2015 z dnia 28.08.2015 r. - postępowanie unieważnione

19. Rozpoznanie cen rynkowych na zadanie - 'Program usuwania zabestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie"- Nr postepowania ITiG-623-17/2015 z dnia 04.09.2015 r.

Termin składania ofert: 11.09.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 1

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: "7A" przedsiębiorstwo Produjcyjno - Usługowe Władysław Bakinowski, Obora, ul. Różana 11, 59-335 Lubin

20. Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Boboszowie na dz. nr 108/3 - Nr postepowania ITiG-7234-18/2015 z dnia 04.09.2015 r. - postępowanie unieważnione

21. Renowacja ogrodzenia przy budynku Poczty Polskiej w Międzylesiu.- Nr postepowania ITiG-623-19/2015 z dnia 18.09.2015 r.

Termin składania ofert: 28.09.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 0

Postepowanie unieważniono z braku nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

22. Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Boboszowie na dz. nr 108/3 - Nr postepowania ITiG-7234-20/2015 z dnia 21.09.2015 r.

Termin składania ofert: 28.09.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 2

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: AVIS s. c. Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Karina Małecka ul. Turystyczna 106 20-230 Lublin

Wszystkim pozostałym oferentom dziekujemy za złożenie ofert.

23. Remont dachu budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na dz. Nr 11/8 w Międzylesiu (intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok) - Nr postepowania ITiG-2614-21/2015 z dnia 22.10.2015 r.

Termin składania ofert: 28.10.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 1

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: „BLEC-DACH” Sławomir Gaik Krosnowice 213 A 57-362 Krosnowice

24. Remont dachów w części budynku Zespołu Szkół w Międzylesiu, ul. Chrobrego 2 [intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok] - Nr postepowania ITiG-2614-22/2015 z dnia 18.11.2015 r.

Termin składania ofert: 24.11.2015 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 2

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: USŁUGI BUDOWLANE Adam Kasza ul. Chopina 27 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wszystkim pozostałym oferentom dziekujemy za złożenie ofert.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1003
W tym miesiącu: 40728
Od początku: 24172806
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne