Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 1/2016 z dnia 07.01.2016 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Załącznik                                                                                                      WYKAZ NR 1/2016

do zarządzenia nr 7/2016                                                          BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 07.01.2016                                                                                      z dnia 07 stycznia 2016 r.

                                              nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia w ha przeznaczona  do dzierżawy

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość czynszu rocznego w zł

Termin wnoszenia czynszu

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

1.

Jaworek

dz. 14/8

 KW 43820

0,11 ha

Działka gruntowa niezabudowana

9MN9/ME – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza/zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna o podwyższonym standardzie ekologicznym;

9R10 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

11 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

2.

Gajnik

dz. 160/4

 SW1K/00043828/2

0,1688 ha

Działka gruntowa niezabudowana

6MN11 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza

6R7 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

16,88 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

3.

Boboszów

dz. 16

 SW1K/00044174/9

1,09 ha

Działka gruntowa niezabudowana

2R3 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

109 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

4.

Boboszów

dz. 13

 SW1K/00044174/9

0,84 ha

Działka gruntowa niezabudowana

2R3 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

84 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

 

* Wydzierżawiającemu przysługuje prawo corocznej waloryzacji czynszu dzierżawnego w zależności od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (inflacji) bądź panującej koniunktury.  

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 08.01.2016 r. do dnia 29.01.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4744
W tym miesiącu: 171868
Od początku: 22795538
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne