Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 6/2016 z dnia 07.01.2016 r. w sprawie rozłożenia na raty należności za nabywaną działkę niezabudowaną nr 152/3, obręb Smreczyna.

Zarządzenie nr 6 /2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności za nabywaną działkę niezabudowaną nr 152/3, obręb Smreczyna.

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie na 4 raty roczne należności za nabywaną działkę niezabudowaną nr 152/3 o pow. 0,07 ha, SW1K/00044172/5, obręb Smreczyna.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 7 stycznia 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6080
W tym miesiącu: 173204
Od początku: 22796874
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne