E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 5/2016 z dnia 07.01.2016 r. w sprawie okreslenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie dzialki niezabudowanej nr 119/2 o pow. 0,0898 ha - obręb Roztoki

Zarządzenie nr 5/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 119/2 o pow. 0,0898 ha - obręb Roztoki.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), oraz w wykonaniu uchwały nr X/45/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 8 września 2015 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 119/2 o pow. 0,0898 ha, obręb Roztoki – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 119/2 o pow. 0,0898 ha, położonej w Roztokach, SW1K/00044169/1, nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działki nr 120.

§ 2

  1. Ustala się:
    1. termin przetargu na dzień 08.02.2016 r. godz. 1000,
    2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 20.155 zł,
    3. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 7  stycznia  2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1335
W tym miesiącu: 44264
Od początku: 24176342
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne