E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Rejestr zbiorów danych osobowych

Lp.

Nazwa zbioru danych

(np. dane klientów, pracowników itd.)

Data wpisania zbioru danych

Data ostatniej aktualizacji

Pobierz szczegóły

 1.  

S.2124 Oświadczenia majątkowe
pracowników samorządowych, rejestr korzyści

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

S.214 Staże, wolontariat, praktyki

1.07.2015

 

PDFS. 214 STAŻE, WOLONTARIAT, PRAKTYKI.pdf (66,31KB) 

 1.  

S.53 Sprawy społeczne i obywatelskie – repatriacje, poświadczenia

1.07.2015

 

PDFS. 53 SPRAWY SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE – REPATRIACJE, POŚWIADCZENIA.pdf (66,57KB) 

 1.  

S.14- Ochrona i udostępnianie informacji ustawowo chronionych oraz informacji publicznej

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

S.050 Reprezentacja i promowanie Gminy – nadawanie odznaczeń, medali

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

S.2013 Opiniowanie i ocenianie osób zatrudnionych

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

S.224 Zaświadczenia o zatrudnianiu
i wynagradzaniu

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

S.0052 Upoważnienia

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

S.077 Pełnomocnictwa

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

S.210 Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy

1.07.2015

 

PDFS.210 ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY.pdf (66,07KB)

 1.  

S.033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z in. pomiotami lub jednostkami organ. na gruncie krajowym

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

S.142 Ochrona danych osobowych

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

S.502 Obsługa organizacyjna wyborów

1.07.2015

 

PDFS. 502 OBSŁUGA ORGANIZACYJNA WYBORÓW.pdf (65,92KB) 

 1.  

S.503 Obsługa organizacyjna referendum

1.07.2015

 

PDFS. 503 OBSŁUGA ORGANIZACYJNA REFERENDUM.pdf (66,89KB) 

 1.  

S.2016 Nagradzanie, odznaczanie i karanie

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

S.212 Obsługa zatrudnienia

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

Oś.444 System informacji oświatowej (Dane osób zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Międzylesie)

1.07.2015

 

PDFOś. 444 SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ (DANE OSÓB ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE.pdf (66,62KB) 

 1.  

Oś.2151 Umowy zlecenia

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

Oś.220 Akta osobowe

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

Oś.5542 Szkolenia strażaków

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

Oś.2431 Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy (strażaków, kierowców)

1.07.2015

 

PDFOś. 2431 BADANIA LEKARSKIE W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY, STRAŻAKÓW, KIEROWCÓW.pdf (66,91KB) 

 1.  

Oś. 4462 Przyznawanie stypendiów szkolnych uczniom

1.07.2015

 

PDFOś. 4462 PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH UCZNIOM.pdf (66,30KB) 

 1.  

Oś.4470 Awans zawodowy nauczycieli

1.07.2015

 

PDFOś. 4470 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI.pdf (66,06KB) 

 1.  

Oś.4464 Dowóz uczniów do szkół

1.07.2015

 

PDFOś. 4464 DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ.pdf (66,15KB) 

 1.  

Oś.4453 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

1.07.2015

 

PDFOś. 4453 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH.pdf (67,67KB) 

 1.  

Oś.2131 Opiniowanie i ocenianie kierownictw jednostek podległych

1.07.2015

 

PDFOś. 2131 OPINIOWANIE I OCENIANIE KIEROWNICTW JEDNOSTEK PODLEGŁYCH.pdf (67,08KB) 

 1.  

OR.234 Kadry

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

OR.220 Akta osobowe osób zatrudnionych

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

OR.7340 Zezwolenia na sprzedaż alkoholi

1.07.2015

 

PDFOR. 7340 ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLI.pdf (66,17KB) 

 1.  

OR.2150 - Umowy zlecenia

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

OR.2151 - Umowy o dzieło

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

OR.7330 Działalność gospodarcza

1.07.2015

 

PDFOR. 7330 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.pdf (67,17KB) 

 1.  

OR.135 Wnioski interesantów

1.07.2015

 

PDFOR. 135 WNIOSKI INTERESANTÓW.pdf (65,64KB)

 1.  

OR.151 Rejestr skarg i wniosków

1.07.2015

 

PDFOR. 151 REJESTR SKARG I WNIOSKÓW.pdf (66,24KB) 

 1.  

OR. 2150 Umowy ze składką na ubezpieczenie społeczne – umowy na prowadzenie świetlicy wiejskiej – świetlicowych Gmina Międzylesie

1.07.2015

 

PDFOR. 2150 UMOWY ZE SKŁADKĄ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, UMOWY NA PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ŚWIETLICOWYCH GMINA MIĘDZYLESIE.pdf (67,42KB) 

 1.  

OR.2601 Umowy zamówienia – zlecenia Gmina Międzylesie

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

OR. 2512 Udostępnienie i oddawanie w najem lub dzierżawę własnych obiektów

świetlice wiejskie – Gmina Międzylesie

1.07.2015

 

PDFOR. 2512 UDOSTĘPNIANIE I ODDAWANIE W NAJEM LUB DZIERŻAWĘ WŁASNYCH OBIEKTÓW ŚWIETLICE WIEJSKIE – GMINA MIĘDZYLESIE.pdf (66,70KB)

 1.  

OR.1020 i 220 Akta osobowe – archiwum zakładowe

Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie

pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Międzylesie

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

OR.1020 Akta osobowe obce– archiwum zakładowe

Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie

pracowników jednostek zlikwidowanych Gmina Międzylesie

1.07.2015

 

PDFOR. 1020 AKTA OSOBOWE OBCE – ARCHIWUM ZAKŁADOWE URZĘDU MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ZLIKWIDOWANYCH GMINA MIĘDZYLESIE.pdf (66,77KB)

 1.  

OR.1020 Akta osobowe obce – archiwum zakładowe Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie pracowników jednostki zlikwidowanej Międzyleskie Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „ Terbud „ Roztoki Gmina Międzylesie

1.07.2015

 

PDFOR. 1020 AKTA OSOBOWE OBCE – ARCHIWUM ZAKŁADOWE URZĘDU MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI ZLIKWIDOWANEJ MIĘDZYLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE „TERBUD” ROZTOKI GMINA MIĘDZYLESIE.pdf (67,10KB)

 1.  

OR 1020 Akta osobowe obce – archiwum zakładowe Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie pracowników jednostek zlikwidowanych Dom Dziecka

w Domaszkowie, Przedszkole Międzylesie,Przedszkole Domaszków,

Dom Dziecka Międzylesie, Szkoły Różne, Żłobek Międzylesie, OSiR. Międzylesie,

MZEASZ Międzylesie,

Pracownicy Interwencyjni Międzylesie, Samorządowa Szkoła Podstawowa

w Długopolu Górnym, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Goworowie, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Roztokach

1.07.2015

 

PDFOR. 1020 AKTA OSOBOWE OBCE – archiwum zakładowe Urzędu Miasta i gminy Międzylesie pracowników jednostek zlikwidowanych Dom Dziecka w Domaszkowie, Przedszkole Międzylesie, Przedszkole Domaszków i inne.pdf (66,48KB)

 1.  

FN.3120, FN.3121, FN.3122, FN.3123, FN.3127, FN.3124 Decyzje wymiarowe i decyzje zmieniające

 

1.07.2015

 

PDFFN. 3120, FN. 3121, FN. 3122, FN. 3123, FN. 3127, FN. 3124, DECYZJE WYMIAROWE I DECYZJE ZMIENIAJĄCE.pdf (65,97KB)

 1.  

FN.3121 Zwolnienia z tytułu nabycia gruntów

 

1.07.2015

 

PDFFN. 3121 ZWOLNIENIA Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW.pdf (66,02KB)

 1.  

FN.3121 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

 

1.07.2015

 

PDFFN. 3121 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW.pdf (66,11KB) 

 1.  

FN.3120, FN.3121, FN.3122, FN.3123, FN.3127, FN.3124 Umorzenia

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3120, FN.3121, FN.3122, FN.3123, FN.3127, FN.3124 Rozłożenia na raty, odroczenia

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3140 Zaświadczenia o posiadanym gospodarstwie rolnym

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3140 Zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3111 Informacje/Wykazy podatkowe

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3111 Deklaracje od środków transportowych

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3111 Akty Notarialne/Zmiany w ewidencji gruntów i budynków

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3120, FN.3121, FN.3122, FN.3123, FN.3127, FN.3124 Wezwania w sprawach podatkowych

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3111 Wykaz dzierżaw

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3111 Karty gospodarstw

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3121 Składki na FER

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3162 Upomnienia

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3161 Tytuły wykonawcze

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3111 Wykazy dłużników

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3162 Wezwania do zapłaty z tytułu: czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, sprzedaży lokalu, gruntu i inne

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3160 Zbieg egzekucji

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3160 Zajęcia

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3162 Zgody na kontakt telefoniczny lub e-mail

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3161 Korespondencja z US, KS i ZUS – Pisma wychodzące

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3161 Zawiadomienia z Urzędu Skarbowego Komorników Sądowych

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3162 Postępowania w sprawach spadkowych

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3161 Zawiadomienia o wysokości pobranej opłaty komorniczej

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.5345 Wnioski i informacje o zbieraniu i udostępnianiu danych osobowych

 

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3220 Przelewy bankowe

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3220, FN 3222 Faktury VAT, rachunki

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3230 Zaświadczenia o dochodach

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3161 Postępowania komornicze- korespondencja przychodząca i wychodząca

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3235 Składki na ubezpieczenia społeczne

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

FN.3234 Rozliczenia roczne PIT-y

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

SO.5340 Obywatelstwo

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

SO.5341 Ewidencja ludności

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

SO.5342 Aktualizowanie danych w ewidencji ludności

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

SO.5343 Sprawy meldunkowe

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

SO.5345 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

SO.5010 Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

SO.5011 Spis wyborców

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

SO.5012 Udostępnianie danych z rejestru i spisu wyborców

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

SO.5570 Organizacja kwalifikacji wojskowej

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

SO.5571 Działalność komisji kwalifikacyjnej

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

SO.5573 Orzekanie w sprawach wojskowych

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

SO.5565 Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykonanie

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

SO.5566 Przeznaczanie nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń na rzecz obronności oraz wykonywanie tych świadczeń

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

SO.5344 Obsługa dowodów osobistych

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6821 Kartoteki użytkowników wieczystych gruntów

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6821 System Faktura

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.7030, ITiG.6232 Gospodarka Odpadami Komunalnymi

1.07.2015

 

PDFITiG. 7030, ITiG. 6232 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI.pdf (65,48KB) 

 1.  

ITiG.210, ITiG.2121 Akta osobowe pracowników interwencyjnych/publicznych

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6845 Rejestr umów dzierżaw

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.271 Dokumentacja zamówień publicznych

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6131 Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.7353 Pozwolenia na budowę

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.7355 Nadzór budowlany

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6132 Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew, krzewów

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG..6140 Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6232 Informacja o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6236 Nakazy usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6342 Zgłaszanie instalacji wodnych, których eksploatacja nie wymaga zezwolenia

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6624 Numeracja porządkowa nieruchomości

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6625 Nazewnictwo placów i ulic

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6720 Wnioski o zmianę w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6724 Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6727 Wydawanie wypisów, wyrysów zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6743 Zgłaszanie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6810 Ewidencja nieruchomości

1.07.2015

 

PDFITiG. 6810 EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI.pdf (66,62KB) 

 1.  

ITiG.6821 Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6822 Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6823 Zakup nieruchomości

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6824 Zniesienie współwłasności nieruchomości

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6830 Rozgraniczanie nieruchomości

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6831 Podział nieruchomości

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6840 Sprzedaż nieruchomości

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub wynajem

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6853 Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.6862 Planowanie szczegółowe dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.7003 Nadzorowanie i monitorowanie realizacji przekazanych zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.7030 Ustalanie wysokości opłat za usługi komunalne oraz zatwierdzanie cenników opłat za usługi komunalne

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.7123 Ustalanie tytułów prawnych do lokali

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.7124 Ustalanie i poświadczanie stanu prawnego nieruchomości i lokali

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.7125 Wykup mieszkań i lokali przez najemców

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.7130 Wspólnoty mieszkaniowe

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.7135 Przebudowa lokali

1.07.2015

 

pobierz 

 1.  

ITiG.7140 Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.7145 Zawieranie umów o odpłatne używanie lokali mieszkalnych

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.7225 Okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.7230 Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.7234 Przeciwdziałanie niszczeniu dróg

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

ITiG.7364 Wyznaczanie podmiotów, w których odbywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

USC.5351Rejestracja aktów urodzeń, małżeństw, zgonów

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

USC.5352 Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

USC.5353 Wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

USC.5354 Zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

USC.5355 Zmiany imion i nazwisk

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

USC.5356 Nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

USC. 536 Udostępnianie i wymiana danych i informacji z akt stanu cywilnego oraz ich zabezpieczenie

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

USC.5360 Zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

USC.5361 Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

USC.5362 Odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

USC. 5363 Powiadamianie innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach aktach stanu cywilnego

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

USC.5364 Udostępnianie innych informacji na podstawie akt stanu cywilnego

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

USC.5365 Profilaktyka i konserwacja akt stanu cywilnego

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

USC.537 Sprawy konsularne

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

USC.5342 Aktualizacja danych w ewidencji ludności

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

USC.218 Dostęp osób zatrudnionych do informacji chronionych przepisami prawa

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

RM. 0043 Oświadczenia majątkowe radnych

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

RM. 0012 Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Bytowych i Bezpieczeństwa

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

RM. 0751 Prowadzenie spraw przed WSA

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

RM. 1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio w tym ich rejestr

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

RM. 0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i in. podmiotów, spotkania z mieszkańcami i in. podmiotami

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

RM. 0042 Sprawy osobowe radnych gminy

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

RM. 003 Młodzieżowa Rada Gminy i inne rady utworzone przez radę gminy

1.07.2015

 

pobierz

 1.  

RM. 110 Narady pracowników własnej jednostki – Zespół Konsultacyjny przy Burmistrzu MiG Międzylesie

1.07.2015

 

pobierz

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1320
W tym miesiącu: 45044
Od początku: 24393936
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne