Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 17/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.

Wykaz nr 17/2015

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Międzylesie

Cz. nr 1 dz. 394/1

SW1K/00044171/8

Międzylesie

Cz. nr 2 dz. 394/1

SW1K/00044171/8

Międzylesie

Cz. nr 3 dz. 394/1

SW1K/00044171/8

Międzylesie

Cz. nr 4 dz. 394/1

SW1K/00044171/8

2.

Powierzchnia nieruchomości

155,50 m2

108,25 m2

111 m2

25,25 m2

3.

Opis nieruchomości

Działki gruntowe niezabudowane

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

W MPZP Teren przeznaczony pod zabudowę usługową,

z możliwością zagospodarowania terenu jako tereny zielone i rekreacyjne.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

-

-

-

6.

Cena nieruchomości

-

-

-

-

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

-

-

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

0,61 zł/m2 brutto rocznie

0,61 zł/m2 brutto rocznie

0,61 zł/m2 brutto rocznie

0,61 zł/m2 brutto rocznie

9.

Terminy wnoszenia opłat

Ustalony w umowie

Ustalony w umowie

Ustalony w umowie

Ustalony w umowie

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

-

-

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej

Dzierżawa na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej

Dzierżawa na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej

Dzierżawa na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

-

-

-

-

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 10.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, oraz  na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3946
W tym miesiącu: 158223
Od początku: 22781893
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne