E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 287/2015 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy cz. dz. 394/1, obręb Międzylesie

Zarządzenie nr 287 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 grudnia  2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – cz. dz. 394/1, obręb Międzylesie.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)  – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy czterech części nieruchomości gruntowej nr 394/1 o następujących powierzchniach:  cz. nr 1 - 155,50 m2, cz. nr 2 – 108,25 m2, cz. nr 3 – 111 m2, cz. nr 4 – 25,25 m2, pod tereny zielone i rekreacyjne,  SW1K/00044171/8, położonych w Międzylesiu, wykazanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  2. Załącznik mapowy określa przedmiot dzierżawy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 10 grudnia  2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie Nr 287/2015  z dnia 10 grudnia  2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  cz. dz. 394/1, obręb Międzylesie 

 

Wykaz nr 17/2015

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Międzylesie

Cz. nr 1 dz. 394/1

SW1K/00044171/8

Międzylesie

Cz. nr 2 dz. 394/1

SW1K/00044171/8

Międzylesie

Cz. nr 3 dz. 394/1

SW1K/00044171/8

Międzylesie

Cz. nr 4 dz. 394/1

SW1K/00044171/8

2.

Powierzchnia nieruchomości

155,50 m2

108,25 m2

111 m2

25,25 m2

3.

Opis nieruchomości

Działki gruntowe niezabudowane

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

W MPZP Teren przeznaczony pod zabudowę usługową,

z możliwością zagospodarowania terenu jako tereny zielone i rekreacyjne.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

-

-

-

6.

Cena nieruchomości

-

-

-

-

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

-

-

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

0,61 zł/m2 brutto rocznie

0,61 zł/m2 brutto rocznie

0,61 zł/m2 brutto rocznie

0,61 zł/m2 brutto rocznie

9.

Terminy wnoszenia opłat

Ustalony w umowie

Ustalony w umowie

Ustalony w umowie

Ustalony w umowie

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

-

-

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej

Dzierżawa na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej

Dzierżawa na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej

Dzierżawa na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

-

-

-

-

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 10.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, oraz  na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

załącznik nr 2.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 104
W tym miesiącu: 45234
Od początku: 24299857
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne