Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Konsultacje społeczne dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Międzylesie „

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że został opracowany projekt dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzylesie. (PGN)

W opracowanym dla Gminy Międzylesie Planie Gospodarki Niskoemisyjnej przedstawiono planowane oraz możliwe do wykonania działania, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, redukcję emisji CO2 oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Działania te powinny opierać się na potencjale lokalnych potrzeb oraz możliwościach kapitałowych.

Do realizacji celów przewiduje się wykorzystanie środków zewnętrznych w postaci dotacji, kredytów oraz kapitału dostępnego w ramach gminy.

Wprowadzenie programu poprawy efektywności energetycznej źródeł energii pozwoli osiągnąć wyznaczony na 2020 rok cel: w zakresie poprawy efektywności energetycznej ( 20%) , redukcji emisji CO2 (20 %) i wykorzystania OZE ( 15%).

Uwagi i wnioski w sprawie składać można w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1 (pokój nr 7, I piętro), za pomocą operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@miedzylesie.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości.

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Międzylesia zgodnie z art. 41 UUOŚ.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 Załącznik: PDFplan Gospodarki Niskoemisyjnej Międzylesie.pdf

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 472
W tym miesiącu: 151384
Od początku: 18294799
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne