Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Kłodzku zaprasza do wypełnienia ankiety w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2016–2020

Zarząd Powiatu Kłodzkiego przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2016-2020. Zachęcamy Państwa do współtworzenia tego dokumentu. Do 16 listopada br. można wypełnić anonimową ankietę, w której będą zawarte Państwa spostrzeżenia i uwagi dotyczące podstawowych obszarów aktywności powiatu: zasobów, infrastruktury transportu i bezpieczeństwa, zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sportu, turystyki i współpracy czy rynku pracy. Ankietę mogą Państwo pobrać ze strony internetowej powiatu http://www.powiat.klodzko.pl/strategia/

Strategia jest dokumentem określającym generalny kierunek, aspiracje i priorytety społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu, a jej zapisy stanowią podstawę decyzji merytorycznych, organizacyjnych i finansowych podejmowanych przez władze samorządowe. Dokument ten jest także odpowiedzią na ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju, jak również skuteczną próbą dostosowania się do standardów europejskich. Jest zatem niezbędny przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych (krajowych, z Unii Europejskiej i innych).

Strategia musi obejmować wspólną wizję dotyczącą kierunków i form rozwoju społeczności lokalnej. W związku z tym Zarząd Powiatu Kłodzkiego pragnie włączyć  w proces tworzenia strategii jak najszerszą reprezentację lokalnej społeczności – od przedstawicieli samorządów gminnych, poprzez organizacje pozarządowe po przedsiębiorców, mieszkańców i turystów. Ma to na celu:

  • wypracowanie kierunków działań odpowiadających oczekiwaniom lokalnej społeczności,
  • zapobieżenie sytuacji, w której strategia działa jako „dokument władzy lokalnej",
  • uświadomienie uczestników, iż strategia jest podstawą koordynacji działań różnych podmiotów, tak aby nawzajem się uzupełniały i zapewniały efekt synergii.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiet w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2016–2020.

Wynikiem zebranych ankiet będzie w szczególności wypracowanie najważniejszych zagadnień w tym wizji, misji, celów strategicznych w podstawowych obszarach aktywności: zasoby, infrastruktura transport i bezpieczeństwo, zdrowie i pomoc społeczna, edukacja kultura i sport, turystyka i współpraca, rynek pracy oraz pozycja inne – pozostawiona dla Państwa propozycji.

Ankieta jest anonimowa. Prosimy o przesyłanie wypełnionych ankiet do dnia 16 listopada br., pocztą, e-mailem na adres:   lub złożenie w Starostwie w Biurze Obsługi Klienta.  Mając nadzieję na pełne wykorzystanie Państwa wiedzy oraz zaangażowanie w rozwój naszego powiatu, zapraszamy do wypełniania ankiet, a tym samym do udziału we wspólnym tworzeniu Strategii Powiatu Kłodzkiego.

Ankieta do pobrania:

DOCankieta.doc (142,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4561
W tym miesiącu: 76212
Od początku: 23551919
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne