E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 249/2015 z dnia 02.11.2015 r. w sprawie określenia formy i terminu trzeciego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 464/2 o pow. 0,5118 ha – obręb Długopole Górne.

Zarządzenie nr 249/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 02 listopada 2015 r.

w sprawie określenia formy i terminu trzeciego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 464/2 o pow. 0,5118 ha – obręb Długopole Górne.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 781 ze zm.), oraz w wykonaniu uchwały nr XXXVI/194/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 464 o pow. 0,85 ha, obręb Długopole Górne – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wobec faktu, że drugi ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 09 października 2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym, postanawiam:
  1. określam termin trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 464/2 o pow. 0,5118 ha, położonej w Długopolu Górnym, SW1K/43825/1 - na dzień 04 grudnia 2015 r. na godz. 13:00.
  2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 86.300 zł,
  3. ustalam  wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 02 listopada  2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 921
W tym miesiącu: 6960
Od początku: 24091569
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne