Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Inwestycje zakończone i trwające na terenie Gminy Międzylesie

Informujemy, że zakończony został remont  drogi gminnej w miejscowości Pisary na dz. nr 209 cz. w km 0+000-0+240 oraz drogi nr 119964D w km 0+113+0+498 na dz. nr 224 cz. w Domaszkowie.

W fazie końcowej jest także remont infrastrukturę drogową w ulicy Szarych Szeregów na dz. nr 483 cz. w Międzylesiu w km 0+040-0+090 (zjazd z drogi krajowej nr 33).

Powyższe inwestycje realizowane są w ramach jednego zadania, którego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp. z o.o.  z/s  w Kłodzku. Realizacja przedsięwzięcia, o łącznej wartości 479 983,71 zł., była możliwa dzięki wsparciu ze środków rezerwy celowej budżetu  państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych wysokości  383 980,00 zł.

 

Dzięki pozyskaniu środków finansowych z budżetu województwa dolnośląskiego,  w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, wykonano:

- remont cześć chodnika w ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzylesiu na dz. nr 517 dr. Wykonawca robót: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu. Wartość zadania:  9.888,30 zł., kwota dotacji 4.944,00 zł.  

 

- plac zabaw na terenie rekreacyjnym w Boboszowie na dz. nr 108/3.

Wykonawca robót:  AVIS s.c Ekologiczne Place Zabaw  z/s  w Lublinie

Wartość zadania: 9 686,25 zł., kwota dotacji 4.843,00 zł.

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3915
W tym miesiącu: 201035
Od początku: 22824705
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne