E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Remont drogi gminnej na działkach nr 185/68, 483, 519, 520, 521 w Międzylesiu w km 0+041 - 0+919 [intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok]- etap 0+041-0+341

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - Opublikowane w dniu 07.10.2015 r. o godz. 11:10 Nr 264548 - 2015.

na zadanie:

"Remont drogi gminnej na działkach nr 185/68, 483, 519, 520, 521 w Międzylesiu w km 0+041 - 0+919 [intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok]- etap 0+041-0+341"

Wszycscy.jpeg

DOCSIWZ.doc (455,00KB)

PDFSIWZ.pdf (829,50KB)

Treść ogłoszenia:http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=264548&rok=2015-10-07

DOCopis - ul. Kościelna.doc (52,50KB)

PDFplan sytuacyjno-wysokościowy.pdf (1,79MB)

PDFprofil podłużny odcinek A-A rys.2.pdf (98,66KB)

PDFProfil podłużny odcinek B-B.pdf (110,38KB)

PDFprzekroje rys.3.pdf (1,20MB)

PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf (273,25KB)

PDFszczegól krawęzników i obrzeży rys.4.pdf (444,37KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 767
W tym miesiącu: 767
Od początku: 24085376
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne