Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Remont drogi gminnej na działkach nr 185/68, 483, 519, 520, 521 w Międzylesiu w km 0+041 - 0+919 [intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok]- etap 0+041-0+341

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - Opublikowane w dniu 07.10.2015 r. o godz. 11:10 Nr 264548 - 2015.

na zadanie:

"Remont drogi gminnej na działkach nr 185/68, 483, 519, 520, 521 w Międzylesiu w km 0+041 - 0+919 [intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok]- etap 0+041-0+341"

Wszycscy.jpeg

DOCSIWZ.doc

PDFSIWZ.pdf

Treść ogłoszenia:http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=264548&rok=2015-10-07

DOCopis - ul. Kościelna.doc

PDFplan sytuacyjno-wysokościowy .pdf

PDFprofil podłużny odcinek A-A rys.2.pdf

PDFProfil podłużny odcinek B-B.pdf

PDFprzekroje rys.3 .pdf

PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf

PDFszczegól krawęzników i obrzeży rys.4 .pdf

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2077
W tym miesiącu: 200681
Od początku: 20338453
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne