E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PIERWSZE ROKOWANIA DOT. SPRZEDAŻY DZIAŁKI ZABUDOWANEJ NR 131/3 O POW. 0,0540 HA, OBRĘB DŁUGOPOLE GÓRNE

O G Ł O S Z E N I E   O PIERWSZYCH  ROKOWANIACH

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 04 listopada 2015 r. o godz. 09.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędą się pierwsze rokowania nieograniczone dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób nieruchomości.

1.    Położenie nieruchomości – obręb DŁUGOPOLE GÓRNE, dz. 131/3 o pow. 0,0540 ha, KW SW1K/00093464/7

Działka zabudowana byłym budynkiem szkolnym, o pow. zabudowy 280,30 m2, oraz pow. użytkowej budynku 453,85 m2. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Mury piwnic i parteru zawilgocone, Konstrukcja dachu w stanie średnim. Posadzki kamienne i betonowe w stanie średnim, schody kamienne stare, stolarka okienna i drzwiowa drewniana wymaga wymiany. Instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania do wymiany.

Gmina Międzylesie posiada projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę (Decyzja Nr 51/XIII/B/2012  znak: ZPAiB.6740.13.47.2012.KA4 z dnia 12 października 2012 r.) na przebudowę budynku szkoły na budynek mieszkalny 6-cio lokalowy.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości – 121.500 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) brutto.     
 2. W dniach od 26.10.2015 r. do 30.10.2015 r. jest możliwość obejrzenia w/w nieruchomości w godz. od 7.00 do 14.00, w sprawie proszę się kontaktować z pracownikami referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki w tut. Urzędzie , tel. 74 8 126 327 wew. 14, pokój nr 17.
 3. Terminy przeprowadzonych przetargów: I - 29.06.2015 r., II - 28.08.2015 r..
 4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: w części 5MN34 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej.
 6. Zaliczkę w pieniądzu w wysokości 12.150 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych),  należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 30 października 2015 r.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, zaliczka ulega przepadkowi.

 1. Zgłoszenia udziału w rokowaniach, składa się w zamkniętej kopercie z napisem "Pierwsze rokowania – dz. zabudowana nr 131/3, obręb Długopole Górne", którą należy złożyć w pok. nr 17 (drugie piętro) Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, najpóźniej do dnia 30 października 2015 r.  do godziny 14.30.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. Imię, nazwisko, i adres , albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.
 1. Otwarcie rokowań nastąpi w dniu 04 listopada 2015 r. o godz. 9.00 w sali nr 14 (drugie piętro) Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, w obecności uczestników rokowań.

Część ustna rokowań, z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części, nastąpi w tym samym dniu o godzinie wskazanej przez Przewodniczącego Komisji.

 1. Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 2. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  29.09.2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

zdjęcia budynku zewnętrzne.jpeg

zdjęcia wewnątrz cz 1.jpeg

zdjęcia wewnątrz cz 2.jpeg

zdjęcia wewnątrz cz 3.jpeg


PDFMapa_ewidencyjna.pdf (270,92KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2713
W tym miesiącu: 53290
Od początku: 24402182
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne