Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 218/2015 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 44/3, obręb Międzylesie w trybie bezprzetargowym.

  Zarządzenie nr 218/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 44/3, obręb Międzylesie w trybie bezprzetargowym.

W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy,  zajmowany lokal mieszkalny: ul. Wojska Polskiego 44/3, obręb Międzylesie (dz. nr 331/12, pow. 0,0186 ha, SW1K/00066904/6).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 28 września 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

         

                                                                           

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4668
W tym miesiącu: 196310
Od początku: 22819980
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne