Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2015 roku w UMiG Międzylesie, pokój nr 10.

 

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 456,00 zł netto)* do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • gdy rodzina jest niepełna.

*Od 1 października 2015 r. ulegnie zmianie wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie do 514 zł i wzrośnie wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego z 250 zł do 288 zł. W związku z powyższym osoby, które będą składały wnioski do 15 września powinny przyjąć obecnie obowiązujące kryteria dochodowe, z dniem 1 października zostaną one obligatoryjnie przeliczone przez organ przyznający świadczenia. Należy zaznaczyć, iż osoby, których dochody w rodzinie na osobę mieszczą się w przedziale od 456 zł do 514 zł, także mogą składać wnioski do 15 września 2015 r., w takim przypadku świadczenie będzie mogło być przyznane od 1 października 2015 r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 8201
W tym miesiącu: 221696
Od początku: 22845366
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne