E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie nr 197/2015 r.

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie: przyznania stypendium dla uczniów szkół z terenu Gminy Międzylesie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 4 Uchwały XV/104/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół, po zasięgnięciu opinii Zespołu Stypendialnego zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyznać stypendia w wysokości po 100.00 zł miesięcznie w okresie od września 2015 r. do grudnia 2015 r. dla następujących uczniów:

 1. Kulbaka Przemysław
 2. Oliwia Majka
 3. Oliwia Neter
 4. Roksana Michalak
 5. Julia Cebulak
 6. Gabriela Kuś
 7. Martyna Żędzianowska
 8. Natalia Nowotarska
 9. Nicoll Gładysz
 10. Aleksandra Zub
 11. Vanessa Kantor
 12. Dominika Czarny
 13. Joanna Broszko
 14. Julia Andzińska
 15. Patrycja Wróbel
 16. Maria Fąfara
 17. Klaudia Grzyb
 18. Weronika Lubczyńska
 19. Karolina Góźdź
 20. Norbert Zin
 21. Bartosz Polański
 22. Patrycja Czarny
 23. Weronika Mądry
 24. Paulina Kowalska
 25. Dawid Nowak
 26. Karol Szłapa
 27. Roman Rejczak
 28. Małgorzata Grajnert

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Specjaliście ds. Oświaty.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia 26.08.2015 r.                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

                                                                                                          Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 653
W tym miesiącu: 6692
Od początku: 24091301
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne