Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

KONSULTACJE - dot. projektu programu priorytetowego "Poprawa efektywności energetycznej Część 4)Ryś - termomodernizacja budynków jednorodzinnych".

Szanowni Państwo,

Przekazujemy do konsultacji projekt programu priorytetowego "Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś - termomodernizacja budynków jednorodzinnych".

DOCXProjekt programu priorytetowego - poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś - termomodernizacja budynków jednorodzinnych.docx


Założonym celem programu jest przede wszystkim poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach jednorodzinnych, promowanie idei energooszczędności oraz rozwój rynku urządzeń i wykonawców. Chcemy wykorzystać dobre doświadczenia NFOŚiGW przy dofinansowaniu inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne i odpowiadać na oczekiwania rynku.  
Zakładanym efektem ekologicznym programu jest ograniczenie emisji CO2 oraz szkodliwych dla zdrowia mieszkańców pyłów. Poza korzyściami finansowymi dla Beneficjentów, program przyniesie znaczący efekt edukacyjny, a najistotniejszą korzyścią dla społeczeństwa będzie poprawa jakości powietrza. Planuje się, że program będzie skierowany do osób fizycznych i innych podmiotów posiadających prawo własności (w tym współwłasności) jednorodzinnego budynku mieszkalnego, dopuszczonego do użytkowania. Proponowany budżet na lata 2015-2023 wynosi 300 mln zł.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii w sprawie przedstawionego projektu programu. Będę wdzięczna za przesłanie uwag do dnia 28 sierpnia 2015 r. drogą mailową na adres:  rys@nfosigw.gov.plrys@nfosigw.gov.pl>.

Z poważaniem,

Julita Kowalska
Kierownik Wydziału
Strategii i Komunikacji
Departament Strategii i Komunikacji
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa, Polska
tel.: (+48 22) 45 90 249
fax: (+48 22) 45 90 461
e-mail: Julita.Kowalska@nfosigw.gov.plJulita.Kowalska@nfosigw.gov.pl>

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2473
W tym miesiącu: 153385
Od początku: 18296800
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne