Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 190/2015 z dnia 14.08.2015 r. w sprawie dofinansowania Dożynek Gminnych 2015 w Smreczynie.

Zarządzenie nr 190/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

w sprawie dofinansowania Dożynek Gminnych 2015 w Smreczynie

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., póz. 594 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1

1.   Z działu -„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury" - przeznaczam kwotę w wysokości 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) na organizację Dożynek Gminnych 2015 w miejscowości Smreczyna w dniu 30 sierpnia 2015 r., oraz organizacje konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
2.   Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 30 sierpnia 2015 r. podczas Dożynek Gminnych 2015 w Smreczynie.
3.   Rozliczenie kwoty nastąpi do dnia 30 września 2015 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Dariuszowi Kosacz.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, 14 sierpnia 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6219
W tym miesiącu: 183142
Od początku: 18326557
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne