E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE) ogłasza konkurs pn.„Europejskie korzyści wiejskie i innowacje”

 

Zapraszamy do udziału w konkursie europejskim

WIDEOKLIPY I ZDJĘCIA

Celem programu jest stworzenie ogromnej różnorodności i znaczenie społeczne regionów wiejskich w Europie jak również  siły innowacji. Dlatego poszukujemy wideoklipów i zdjęć, które pokazują, że wsie i obszary wiejskie:

 • …są atrakcyjne, dzięki nowoczesnej przestrzeni życiowej z wysoką jakością życia,
 • ...oferują niezliczone możliwości wypoczynku i rekreacji,
 • ...są miejscem, gdzie pielęgnuje się dziedzictwo kulturowe i wypróbowywane są nowości,
 • ...są miejscami współżycia rozmaitych ludzi,
 • ...są miejscami, gdzie pracuje się i gospodaruje innowacyjnie i postępowo
 • ...wytwarzają produkty żywnościowe, energię i surowce naturalne dla całego społeczeństwa,
 • ...są zdominowane przez działalność rolniczą i leśną i / lub 
 • ...mieszczą zasoby naturalne, które są poddane ochronie

Najlepsze klipy i zdjęcia nie zostaną nagrodzone wyłącznie atrakcyjnym wyróżnieniem, lecz udostępnione szerokiej publiczności w całej Europie. Obok koszyczków z produktami rolniczymi oraz nagród rzeczowych z całej Europy do wygrania jest krótki atrakcyjny urlop.

Termin nadsyłania prac - 15 październik 2015 r.

Wymagania:

Każdy uczestnik może przedłożyć łącznie najwięcej 3 wideoklipy lub 5 zdjęć.
Wszystkie przesyłki  zawierać
muszą informacje o autorze (nazwisko, adres, dane kontaktowe) jak również krótką informację o  miejscowości i dacie (w j. niemieckim lub angielskim). Uzupełniając, do zdjęcia lub klipu dołączyć można „historię”.

a)zdjęcia mogą zostać dostarczone na nośniku danych (USB,DVD,CD, etc.) pocztą
na adres Stowarzyszenia lub elektronicznie na adres e-mail:
(max. 5 MB/e-mail).

b)Wideoklipy mogą zostać dostarczone na nośniku danych (USB,DVD,CD, etc.) pocztą na adres Stowarzyszenia. Łączna długość klipu nie powinna przekraczać 5 minut. Klip powinien zawierać wyłącznie muzykę i obrazy bez licencji. W przypadku zawarcia tekstów mówionych, upraszamy o przekazanie dodatkowej  wersji  z napisami w j. angielskim.

Dalsze regulacje:

 1. Prawo autorskie 

Wnioskowanie wyraża zapewnienie uczestników, że są oni jedynymi autorami przesłanych prac, że prace i istniejące prawa autorskie można dowolnie wykorzystać. Poza tym uczestnicy ręczą za to, że osoby przedstawione, które i/lub właściciele praw znajdują się na przedstawionych obiektach, wyrażają zgodę na publikację i wykorzystanie zdjęć oraz klipów w zgodnej formie i przedłożą ewentualnie konieczne urzędowe zezwolenia.  Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, powstałe poprzez brak wymaganej zgody innych osób lub brak zgody organu regulacyjnego.

 1. Prawa

Wszystkie nadesłane zdjęcia i klipy, względnie fragmenty, mogą - niezależnie od tego, czy zostaną wyróżnione nagrodą - zostać wykorzystane przez wsparty ze środków unijnych projekt „Europejskie korzyści wiejskie i innowacje 2020" i jego dziennikarską ocenę (oczywiście pod nazwą autora). To dotyczy w szczególności prezentacji multimedialnej pod tym samym tytułem oraz wszystkich publikacji należących do projektu. Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE ma także prawo udostępnić publicznie na swojej stronie internetowej, względnie w mediach społecznych,  wideoklipy i obrazy oraz przekazać je do prasy lub redaktorom czasopism, celem stworzenia sprawozdania z konkursu. Na wymienione użytkowanie uczestnikom nie przysługuje możliwość wniesienia żadnego roszczenia celem otrzymania honorarium.

 1. Gwarancja

Ryzyko utraty lub uszkodzenia video i zdjęć podczas transmisji online lub przy wysyłce pocztą ponoszą uczestnicy. Odpowiedzialność Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi jest wykluczona.

      4.  Postanowienia końcowe

Przesyłki, które merytorycznie, technicznie i z tyt. pozostałych wymagań nie spełniają warunków udziału lub są niekompletne, zostaną wykluczone z  uczestnictwa w konkursie. O dopuszczeniu zdjęć, których treść wątpliwie spełnia wymagania konkursowe, rozstrzyga jury. Decyzje jury są niepodważalne. Droga sądowa jest wykluczona.

 

Kontakt (w razie dodatkowych pytań):

Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung

z.H. Doris Hofbauer

Domgasse 4/Stiege 2/16, A-3100 St.Pölten, Austria

Tel.: +43 2742/28559

E-Mail:hofbauer@landentwicklung.org

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 158
W tym miesiącu: 43087
Od początku: 24175165
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne