Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE Z DNIA 12 SIERPNIA 2015 R.o składzie obwodowych komisji ds. referendum powołanych na terenie Miasta i Gminy Międzylesie dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 201

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I  GMINY MIĘDZYLESIE

Z DNIA 12 SIERPNIA 2015 R.

 

o składzie obwodowych komisji ds. referendum powołanych na terenie Miasta i Gminy Międzylesie dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień
6 września 2015 r.

 

      Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego oraz powoływania komisji (Dz. U. z  2003 r. Nr 74, poz. 671 ze zm.) podaje się do wiadomości publicznej informacje o składzie obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

 

I. OBWODOWA KOMISA DS. REFERENDUM  NR 1 Z/S W  MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY,  PLAC WOLNOŚCI  15,  MIĘDZYLESIE

 

Lp.

Imię (imiona)
i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu upoważnionego dokonującego zgłoszenia kandydatów

1

Monika Pokrątka

Międzylesie

Stowarzyszenie Solidarni 2010

2

Aneta Maria Czech

Międzylesie

Stowarzyszenie na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

3

Dorota Mirosława Sadecka

Międzylesie

Polskie Stronnictwo Ludowe

4

Małgorzata Bożena Kałka

Międzylesie

Sojusz Lewicy Demokratycznej

5

Krystyna Gąsior

Międzylesie

Fundacja ALFA

6

Teresa Maria Mniedło

Dolnik

Fundacja Kisiela

7

Krzysztof Bajek

Międzylesie

Prawo i Sprawiedliwość

8

Monika Zofia Czop

Międzylesie

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

9

Julita Dudek

 Międzylesie

Osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

 

 

 

 

 

 

 

II. OBWODOWA KOMISA DS. REFERENDUM  NR 2 Z/S W  BIBLIOTECE PUBLICZNEJ  MIASTA I GMINY W MIĘDZYLEISU,  UL. WOJSKA POLSKIEGO 11,  MIĘDZYLESIE

Lp.

Imię (imiona)
i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu upoważnionego dokonującego zgłoszenia kandydatów

1

Krzysztof Artur Burdek

  Międzylesie

Stowarzyszenie Solidarni 2010

2

Marta Aniela Bień

  Długopole Górne

Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl

3

Maria Dudek

  Międzylesie

Polskie Stronnictwo Ludowe

4

Łukasz Czubala

  Międzylesie

Sojusz Lewicy Demokratycznej

5

Kamil Sebastian Łosiak

  Międzylesie

Fundacja ALFA

6

Katarzyna Górecka-Janiszewska

  Międzylesie

Fundacja Kisiela

7

Anna Józefa  Kowalska

 Międzylesie

Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

8

Dorota Bień

  Międzylesie

Stowarzyszenie „Obywatele  Przeciw Bezprawiu”

9

Lidia Grażyna Palka

  Międzylesie

Osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

 

III. OBWODOWA KOMISA DS. REFRENDUM  NR 3 Z/S W  BIBLIOTECE PUBLICZNEJ  MIASTA I GMINY W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, BOBOSZÓW 11

Lp.

Imię (imiona)
i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu upoważnionego dokonującego zgłoszenia kandydatów

1

Stanisław Kopytowski

  Międzylesie

Twój Ruch

2

Elżbieta Alicja Włoszczyńska

  Międzylesie

Stowarzyszenie na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

3

Tomasz Bartosz Krawiec

  Międzylesie

Polskie Stronnictwo Ludowe

4

Ryszard Alfred Puzio

  Międzylesie

Sojusz Lewicy Demokratycznej

5

Stanisław Gąsior

  Międzylesie

Fundacja ALFA

6

Natalia Czubala

  Dolnik

Fundacja Kisiela

7

Łukasz Paweł Zarówny

  Boboszów

Prawo i Sprawiedliwość

8

Mariusz Niżnik

  Różanka

Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”

9

Urszula Grażyna Bańkowska

 Międzylesie

Osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

 

IV. OBWODOWA KOMISA DS. REFERENDUM  NR 4  Z/S W  RÓŻAŃSKIM CENTRUM INFORMACJI WIEJSKIEJ, RÓŻANKA 53

Lp.

Imię (imiona)
i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu upoważnionego dokonującego zgłoszenia kandydatów

1

Andrzej Czesław Wolniaczyk

  Lesica

Twój Ruch

2

Joanna Kobak

  Międzylesie

Stowarzyszenie Solidarni 2010

3

Anna Elżbieta Jasek

  Różanka

Stowarzyszenie Koliber

4

Paulina Marta Zawada

  Międzylesie

Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl

5

Bartosz Robert Pałka

  Międzylesie

Stowarzyszenie Patriotyczne
i Samorządowe „Ojczyzna-Rodzina Sprawiedliwość”

6

Emilia Chmielowicz

  Domaszków

Fundacja ALFA

7

Michał Albert Munarini

  Międzylesie

Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

8

Małgorzata Wojtczak

  Różanka

Stowarzyszenie „Obywatele  Przeciw Bezprawiu”

9

Iwona Judyta Miśków- Kostrzewa

 Długopole Górne

Osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

 

 

V. OBWODOWA KOMISA DS. REFERENDUM  NR 5  Z/S W  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, ROZTOKI 34

Lp.

Imię (imiona)
i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu upoważnionego dokonującego zgłoszenia kandydatów

1

Paweł Piotr Kucharski

  Międzylesie

Twój Ruch

2

Lilla Krawiec

  Międzylesie

Stowarzyszenie Solidarni 2010

3

Łukasz Czech

  Międzylesie

Stowarzyszenie na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego –

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

4

Justyna  Adamów

  Jaworek

Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Dawid Krzysztof Szubert

  Międzylesie

Sojusz Lewicy Demokratycznej

6

Zdzisław Łosiak

  Międzylesie

Fundacja ALFA

7

Dominik Artur Biernacki

  Międzylesie

Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

8

Romualda Darowska

  Międzylesie

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

9

Aleksandra Justyna Nalborczyk

  Goworów

Osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

 

 

VI. OBWODOWA KOMISA DS. REFERENDUM  NR 6  Z/S W  FILII BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY, DŁUGOPOLE 79

Lp.

Imię (imiona)
i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu upoważnionego dokonującego zgłoszenia kandydatów

1

Małgorzata Monika Trojanowska

  Międzylesie

Twój Ruch

2

Jarosław Zbigniew Smoleń

  Międzylesie

Stowarzyszenie na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

3

Paweł Figiel

  Długopole Górne

Stowarzyszenie Koliber

4

Żaneta Barbara Kaczyńska

  Goworów

Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Kamila Anna Kałka

  Międzylesie

Sojusz Lewicy Demokratycznej

6

Dorota Józefa Cymborska

  Długopole Górne

Fundacja Kisiela

7

Elżbieta Henryka Bernad

  Długopole Górne

Prawo i Sprawiedliwość

8

Mateusz Patryk Juraszek

  Smreczyna

Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

9

Bogusława Maria Macegoniuk

 Domaszków

Osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

 

 

VII. OBWODOWA KOMISA DS. REFERENDUM  NR 7  Z/S W  FILII MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA KULTURY – DOM KULTURY, UL. KOLEJOWA 3, DOMASZKÓW

Lp.

Imię (imiona)
i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu upoważnionego dokonującego zgłoszenia kandydatów

1

Jan Karmelita

  Międzylesie

Twój Ruch

2

Anna Michalak

  Międzylesie

Stowarzyszenie Solidarni 2010

3

Justyna Aneta Daum

  Kamieńczyk

Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich obywatele24.pl

4

Zygmunt Czubala

  Nagodzice

Sojusz Lewicy Demokratycznej

5

Patryk Marian Hajduk

  Domaszków

Stowarzyszenie Patriotyczne

i Samorządowe „Ojczyzna-Rodzina -Sprawiedliwość”

6

Dariusz Hermanowicz

  Międzylesie

Fundacja ALFA

7

Paulina Szafrańska

  Domaszków

Fundacja Kisiela

8

Joanna Zofia Juraszek

  Smreczyna

Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

9

Ewa Siwek

  Międzylesie

Osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

 

VIII. OBWODOWA KOMISA DS. REFERENDUM  NR 8  Z/S W  ŚWIETLICY KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH, GOWORÓW 14

Lp.

Imię (imiona)
i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu upoważnionego dokonującego zgłoszenia kandydatów

1

Łukasz Józef Wyderski

  Międzylesie

Stowarzyszenie na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

2

Rafał Włoszczyński

  Międzylesie

Stowarzyszenie Koliber

3

Anna Stanisława Dzik

  Jaworek

Polskie Stronnictwo Ludowe

4

Elżbieta Patrzyk

 Międzylesie

Sojusz Lewicy Demokratycznej

5

Mieczysław Serafinowicz

  Międzylesie

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna –Rodzina-Sprawiedliwość”

6

Elżbieta Chmielowicz

  Domaszków

Fundacja ALFA

7

Karolina Kruk

  Goworów

Prawo i Sprawiedliwość

8

Jakub Szura

  Międzylesie

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

9

Magdalena Kowalska

  Szklarnia

Osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

 

IX. OBWODOWA KOMISA DS. REFERENDUM  NR  9 Z/S W  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, PISARY 36

Lp.

Imię (imiona)
i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu upoważnionego dokonującego zgłoszenia kandydatów

1

Paulina Ciuba

  Międzylesie

Stowarzyszenie Solidarni 2010

2

Janusz Antoni Sipowicz

  Międzylesie

Stowarzyszenie na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

3

Aneta Jadwiga Juchkiewicz

  Nagodzice

Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich obywatele24.pl

4

Wojciech Paweł Trojanowski

  Międzylesie

Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Iwona Kuś

  Dolnik

Sojusz Lewicy Demokratycznej

6

Krzysztof Zdzisław Baran

 .Boboszów

Fundacja ALFA

7

Ryszard Józef Pasternak

  Międzylesie

Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji – jednomandatowe okręgi wyborcze

8

Dorota Bodnar-Cyrulik

  Międzylesie

Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw  Bezprawiu”

9

Olga Ziętara

  Międzylesie

Osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

 

                                                                                                          BURMISTRZ           

                                                                                                  ( - )   Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3387
W tym miesiącu: 153363
Od początku: 22777033
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne